O Krizovém centru

Posláním Krizového centra – centra pomoci rodině a dětem v Prachaticích je poskytovat včasnou odbornou psychosociální pomoc dětem od 6 let věku, rodinám, dospělým a seniorům. Nabízíme pomoc osobám v krizové životní situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující a kterou přechodně nemohou nebo nedokážou řešit vlastními silami. Pomoc přispívá k tomu, aby jedinec či rodina nebyla díky své situaci vyčleněna z běžného života, či pomáhá těmto osobám se do běžného života navrátit.

Působnost: ORP Prachatice (Jihočeský kraj).

Naše služby jsou BEZPLATNÉ a ambulantní. 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb.

Informační leták


Naše služby

Pomocnou ruku nabízíme dětem od 6 let věku, rodinám, dospělým a seniorům. Děti mohou přijít bez doprovodu rodičů nebo si s sebou mohou vzít kamaráda nebo někoho blízkého jako podporu.

Podpoříme vás na začátku změny, která bývá náročná. Společně vymyslíme, co vám pomůže, abyste to zvládli sami. Cílem je překonání krizového období v životě člověka, jeho návrat do běžného života a zvýšení kompetencí při zvládání těžkých životních situací.

Poskytujeme:
 • Konzultace osobní, telefonické, prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Mesengeru, Skypu a WhatsAppu
 • Individuální, párové a rodinné konzultace
 • Krizovou intervenci
 • Sociální poradenství
 • Socioterapie
 • Pomoc při uplatňování práv
Nejčastěji řešená témata:
 • Rozvod, odchod partnera
 • Šikana
 • Výchovné problémy
 • Domácí násilí
 • Vztahové problémy
 • Úmrtí či nemoc
 • Vysoké nároky rodičů
 • Sebepoškozování
 • Osamělost
 • Jiná situace, kterou vnímáte jako zátěžovou

Jak to u nás chodí?

Můžete zůstat v anonymitě. Je pouze na Vás, co řeknete. Dodržujeme mlčenlivost (Tu lze prolomit jen na žádost Oddělení sociálně právní ochrany dětí, v případě oznamovací povinnosti a na Vaši žádost.). Naše služby jsou zdarma. Jsme včasná pomoc – nečekají Vás dlouhé objednací lhůty. Repektujeme Vaši individualitu a Vaše rozhodnutí. Můžete požádat o změnu pracovníka.

Dohoda o spolupráci

Nejdříve jste zájemce, zjišťujete, co nabízíme. Pokud nalezneme společnou řeč, stáváte se uživatelem služby.

V tomto bodě uzavíráme ústní dohodu o spolupráci a hledáme cíl spolupráce (na čem budeme společně pracovat).

Pokud si to přejete, můžeme uzavřít písemnou dohodu. Dohodu můžete kdykoli ukončit, a to bez udání důvodu, pokud naše služby již nepotřebujete.

My můžeme smlouvu ukončit v případě, že o Vás více jak 6 měsíců nevíme nebo opakovaně porušujete pravidla.

Můžete nás kontaktovat opakovaně.

Co od vás potřebujeme?

Na schůzky choďte včas nebo se omluvte. Aktivně spolupracujete na změně své situace. Chovejte se slušně. V případě slovní nebo fyzické agresivity může být spolupráce ukončena.

Záznamy z konzultací

Z každé konzultace je veden záznam v elektronické databázi, do které mají přístup jen pověření pracovníci Krizového centra.

Do své dokumentace můžete po předchozí dohodě nahlédnout. Osobní dokumentace podléhá archivaci.


Zpětná vazba a stížnosti

Máte nápad, připomínku, jak se můžeme zlepšit? Nejste se službami Krizového centra spokojeni? Nebo nám chcete sdělit co se Vám u nás naopak líbilo? Pošlete nám zpětnou vazbu. Máte několik možností.

Podání stížnosti

Pokud Vám něco nevyhovuje nebo máte připomínku pro zlepšení, můžete nám to říci:

 • osobně kterémukoliv pracovníkovi, realizátorovi Krizového centra, Ředitelce sociálních služeb
 • zatelefonovat na tel. 736 213 002 (Krizové centrum) nebo tel. 723 387 803 (Ředitelce sociálních služeb)
 • napsat e-mail – Krizové centrum krizac@portusprachatice.cz, ředitelka sociálních služeb galdia@portusprachatice.cz, dozorčí rada dozorcirada@portusprachatice.cz
 • napsat dopis – Portus Prachatice, o.p.s., Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice nebo Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem, Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice
 • vhodit vzkaz do Schránky stížností a podnětů před dveřmi do Krizového centra na adrese Starokasárenská 192, Prachatice nebo do schránky v sídle organizace
  Portus Prachatice, o.p.s., v přízemí budovy na stejné adrese
 • vyplnit některý z elektronických formulářů v dalších záložkách
 • podání stížnosti může být anonymní
 • Vaši stížnost řeší Ředitelka sociálních služeb a dozorčí rada Portus Prachatice o. p. s.
 • nejdéle do 30 – ti dnů Vám určitě odpovíme
 • odvolání je možné do 30 dnů od zveřejnění odpovědi na stížnost

Rádi bychom dali světu vědět, že jste s naší službou spokojení. Dejte nám vědět, jestli můžeme váš podnět zveřejnit.

Dotazník spokojenosti ke stažení

Dotazník najdete vytištěný v čekárně Krizového centra. Můžete ho vyplnit přímo na místě, předat pracovníkovi nebo vhodit do schránky.

Dotazník spokojenosti k vyplnění on-line.

Jak to u nás vypadá?Kontakt

Otevírací doba
Pondělí – Pátek8:00 – 16:00
Ředitelka sociálních služeb
Vedoucí Krizového centra
Bc. Štěpánka Válková

Bc. Štěpánka Válková

Vedoucí a sociální pracovnice

Zobrazit profil