Naše nabídka služeb

Pro veškeré cílové skupiny nabízíme základní seminář, který má převážně informativní charakter a poté navazující seminář, který je více metodický v pohledu řešení problematiky.

Pro rodiče a veřejnost

Odborné přednášky, semináře a konference na téma prevence kyberkriminality, probíhající klasicky prezenčně nebo on-line ve školách, v různých zařízeních, městech.

Určeny zejména pro: Rodiče, pěstouny, velké i malé skupiny posluchačů z řad laické i odborné veřejnosti

Rozsah: Libovolný (dle konkrétní domluvy), obvykle 1,5 – 2 hodiny

Příklad textu na pozvánky:

  • Vážení rodiče, kyberprostor je neustále ve skokovém vývoji a Vaše děti jsou jejími častými a ne vždy dobře poučenými uživateli. Vzhledem k narůstající četnosti řešení kyberkriminality ve školách, rozhodli jsme se požádat o cenné informace odborníky na
    dané téma. Nabízíme společně sdílený prostor, místo konání upřesníme na základě zpětných vazeb (potvrzení účasti) od Vás, rodičů, směrem k třídním učitelům. Velmi stojíme o možnost slyšet v jednom čase stejné informace – učitelé i rodiče.
  • Cílem semináře je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Dotkneme se problematiky závislosti na virtuálním světě,
    sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na internetu chránit.

Nabídka pro pedagogické a sociální pracovníky

Vzdělávací semináře probíhající v místě školy, na jiném zvoleném místě nebo on-line. 

Hlavním cílem těchto seminářů je předat základní informace o kyberkriminalitě všem, kdo jakkoliv přímo či nepřímo ovlivňují vyučovací proces na škole či zařízení sociálních služeb a mohou tak napomoci na poli prevence, šíření osvěty, pomoci či následného doporučení odborníkům.

Semináře nabízíme ve dvou variantách – jako tříhodinové pro skupiny nebo jako akreditované ze strany MPSV a MŠMT s vystaveným certifikátem v rozsahu 6 – 8 hodin.

Supervize

Supervize je nezávislá odborná podpora pro profesionála. Využívá se v profesích, kde se hodně pracuje se vztahem, s emocemi a které jsou z tohoto hlediska velmi náročné.

Praktické podoby:

  •  Individuální supervizní konzultace – pro jednoltivce
  •  Supervize týmu a týmové spolupráce – pro pracovní týmy
  •  Facilitace – náročných jednání, případových konferencí
  •  Mentoring – pouze v oblastech šikany a kyberšikany

Cena supervizní práce

Cena za supervizní práci je smluvní, pro pomáhající profesionály se orientačně pohybuje v rozmezí 800 – 1.000 Kč za 1 hodinu supervize (60 minut), její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě a celkovém rozsahu zakázky.

Frekvence supervizního setkávání

Supervize může proběhnout jako jednorázová konzultace, případně probíhat jako déledobější spolupráce, postavená na předem sjednané serii konzultací, realizovaných ve frekvenci vycházející z potřeb a časových a finančních možností supervidovaných na jedné straně a časových možností
supervizora na straně druhé.

Místo konání supervize

Supervize může probíhat dle ujednání jak v prostorách Portus Prachatice, o.p.s., tzn., že na ni bude/budou supervizand/i docházet (supervizorovi bude v tomto případě placen pouze čas odpracovaný během samotné supervize), tak v prostorách supervizanda/ů (supervizor bude dojíždět na pracoviště supervidovaných profesionálů (supervizorovi bude hrazen čas odpracovaný během supervize + cestovné dle vzdálenosti).

Klipy a ukázky naší práce

Propagační klip týmu primární prevence,  který byl pořízen díky podpoře Nadačního fondu Tesco a NROS.

Rozhovor garanta projektu Ing. Petra Šmída o kyberkriminalitě pro Jihočeskou televizi

Za sítí pavouka je tajná dětská skrýš. Když vítr zafouká, tak možná uslyšíš.Už se tady není čeho chytit, ani slunce nechce na mě svítit.Už se zase velkej vítr zvedá, říkám si, že takhle se žít nedá.Nešeptej – klidně křič, že bojíš se snů.Možná znám správnej klíč a rozsvítím tmu. Anna K. – Nešeptej

Víš, náš svět se zbláznil
Po okraj už prázdní jsme
Máš chuť to vzdát

Jak loutky na nitích
Spojení přes city svý
Máš chuť to vzdát

Už dávno
Masky šašků profil krášlí
V divadle dní herci zvláštní
Lásku nejlíp po síti chcem znát

FROM – V síti

Ceník


SeminářDélka (hod)Cena
pro pedagogy37.000 Kč/skupina
pro soc. pracovníky akreditovaný61.500 Kč/osoba
pro soc. pracovníky37.000 Kč/skupina
pro rodiče – 1 lektor24.000 Kč/skupina
pro rodiče – 2 lektoři25.900 Kč/skupina

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy s materiály.

Avastem podporované stránky věnované bezpečí na internetu:

https://www.budsafeonline.cz/

Bezpečí dětí na Internetu, videa:

https://www.seznamsebezpecne.cz/

Informace a materiály pro učitele:

https://www.internetembezpecne.cz/

Prevence a osvěta:

https://www.e-bezpeci.cz/

Mediální výchova:

http://zvolsi.info/

Preventivní programy pro děti:

http://nebudobet.cz/

„Smazání“ účtu:

https://www.facebook.com/help/delete_account

Ztráta přístupu k účtu:

https://www.facebook.com/hacked

Reference


Zpětné vazby z míst, kde jsme byli.

Ještě jednou Vám chci jménem školy a rodičů poděkovat za velmi poutavou besedu. Již včera večer jsem měl od rodičů velmi pozitivní ohlasy. A co je důležité mají zájem o další kolo někdy na podzim.

Mgr. Miroslav Novák
metodik prevence ZŠ Plešivec

Dne 6. 1. 2017 jsem se zúčastnila semináře Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa vedeným Ing. Petrem Šmídem, Dis., ředitelem Portus Prachatice, o.p.s.. Na semináři byli přítomni lektoři primární prevence z téměř všech organizací poskytující primární prevenci na školách v kraji Vysočina. Z hlediska získání informací týkající se nástrah virtuálního světa byl pro mě seminář velmi přínosný, jak profesně, tak osobně. Oceňuji lektorovu schopnost vyselektovat a věnovat se kvantu informací, které byly přesně zacílené na účastníky semináře. Lektorský i rétorský přístup Ing. Šmída působil velmi profesionálně a přesto uvolněně. Svým pojetím problematiky dokázal několik hodin plně zaujmout všechny posluchače.

Mgr. Petra Svobodová
koordinátorka Týmu pro mládež Žďár nad Sázavou, projekt „Na správnou cestu! II“ Probační a mediační služba ČR

Na semináři byli přítomni lektoři primární prevence z téměř všech organizací poskytující primární prevenci na školách v kraji Vysočina. Z hlediska získání informací týkající se nástrah virtuálního světa byl pro mě seminář velmi přínosný, jak profesně, tak osobně. Oceňuji lektorovu schopnost vyselektovat a věnovat se kvantu informací, které byly přesně zacílené na účastníky semináře. Lektorský i rétorský přístup Ing. Šmída působil velmi profesionálně a přesto uvolněně. Svým pojetím problematiky dokázal několik hodin plně zaujmout všechny posluchače.


Přeji Vám hodně spokojených posluchačů a doufám, že nebezpečí dnešního světa, které na naše děti číhá, společnými silami zvládneme.


Metodička prevence

Zpětná vazba pěstounů po kurzu byla velmi pozitivní, jak na lektora, tak na obsah semináře. Svědčí o tom i fakt, že v místnosti bychom slyšeli spadnout špendlík, což vždy tak nebývá :). Ráda bych Vám tedy poděkovala za spolupráci a ochotu.

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS, Arkáda Písek

Děkujeme za Váš záživný a inspirující seminář pro metodiky prevence.

Mgr. Romana Kubů, vedoucí Centra primární prevence Vrakbar, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava

Moc děkuji za příjemné dopoledne, které mě opět utvrdilo v tom, že se pohybuji ve společnosti fajn lidí, jimž ještě záleží na dětech. Pan přednášející určitě dokáže zaujmout a tím, jak je upřímný, přidá ten důležitý lidský rozměr, takže se mi to moc líbilo. Jen je fakt "šílené", jak rychle se to posouvá někam, kde se pohybujeme dost těžkopádně.


Metodik prevence

Profesionální úroveň doložena obsáhlými znalostmi lektora. Zajímavá prezentace, z profesního hlediska velmi přínosné téma,… „celkově velmi užitečné“.


Probační a mediační služba, ředitelství Praha


Kontakt

Kyberkriminalita

Starokasárenská 192, Prachatice

+420 722 928 192

smid@portusprachatice.cz

Portus Prachatice, o.p.s.
Sídlo: Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice
IČ: 63913381
Č. ú.: 19-4334970267/0100