Úvodní stránka

Portus Prachatice, o.p.s.

Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací.

Více o nás

NZDM Klub I.P.

Nízkoprahová sociální služba pro děti, mládež a mladé dospělé od 6 do 26 let z Prachatic a okolí, která poskytuje podporu, pomoc a společné hledání řešení nepříznivých životních situací.

Více o Klubu I.P.

Krizové centrum

Posláním Krizového centra – centra pomoci rodině a dětem v Prachaticích je poskytovat včasnou odbornou psychosociální pomoc dětem od 6 let věku, rodinám, dospělým a seniorům.

Více o krizovém centru

Rodinné centrum Sluníčko

Rodinné centrum Sluníčko je místem pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde seznamují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit.

Více o RC Sluníčko

Dětské skupiny

Dětské skupiny pro děti od 1 do 6 let poskytují celodenní péči o dítě v bezpečném prostředí podporujícím zdravý rozvoj dítěte.

Více o dětských skupinách

Primární prevence Phénix

Základní ideou projektu je realizace kontinuálních a dlouhodobých preventivních aktivit (dvou až čtyř hodinových programů) rizikového chování pro žáky a studenty na základních a středních školách, především v okolí Prachatic.

Více o PP Phénix

Kyberkriminalita

Jako akreditovaná vzdělávací instituce nabízíme vzdělávací semináře z oblasti kyberkriminality (formy kyberšikany, rizika sociálních sítí, rodičovská kontrola, bezpečné chování na Internetu, ochrana soukromí, rizika počítačových her, …)

Více o Kyberkriminalitě

Jak vám můžeme pomoci


Naše služby lze rozdělit do třech základních sekcí. Zde najdete přehled a rychlé kontakty.

Sociální služby

Sociální služby jsou určeny osobám, které potřebují pomoc či podporu v situaci, kterou se jim nedaří řešit vlastními silami nebo za pomoci rodiny či blízkých. Zřizujeme službu krizové pomoci a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Prorodinné aktivity

Podporujeme harmonický rodinný život. Naší prioritou je vytvoření přijímajícího a podporujícího prostředí. Nabízíme dětské skupiny, workshopy, semináře, poradenství, hernu, cvičení pro rodiče s dětmi, coworking, oslavy narozenin, příměstské tábory a různé jednorázové akce.

Vzdělávání a primární prevence

Oblast vzdělávání přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti, posiluje kladné mezilidské vztahy, vzájemnou toleranci a zdravé sebehodnocení. Vzděláváme formou speciálních programů primární prevence a jsme odborníky v oblasti kyberkriminality.