O nás

Dětská skupina Kaštánek je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Dětská skupina Kaštánek je zapsána v registru dětských skupin u MPSV od 9. 8. 2019, provoz byl zahájen 2.9.2019. Jedná se o veřejnou dětskou skupinu.

Nachází se na adrese Lažiště 59, 384 32 Lažiště, okres Prachatice.

Dětská skupina Kaštánek je určena pro děti od 1,5-6 let, primárně zde chodí děti od 2 do 4 let. Jedná se o celodenní péči o dítě. Provozní doba je od 6:30 – 15:30 hod.

Dětem se věnují 2-3 kvalifikované pečující osoby.

Kapacita zařízení: 12 dětí

Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 350/2021 Sb., která upravuje požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí a ze zákona o dětských skupinách.

Dětská skupina Kaštánek  má k dispozici tři místnosti:

V šatně má každé dítě své označené místo na odkládání oblečení a bot. Šatna také slouží k prezentaci dětských obrázků a výrobků, předávání dětí a komunikaci s rodiči.

Denní místnost slouží jako herna, jídelna a odpočinková místnost. Denní místnost je rozdělena do několika zón – jídelní, herní a odpočinková. Zde jsou dětem k dispozici dětský nábytek, hračky, herní prvky, didaktické pomůcky, tělovýchovné pomůcky, výtvarné pomůcky a knihy. Knihy, hračky a didaktické materiály jsou průběžně doplňovány a obměňovány k podpoře konkrétních druhů her a výchovných metod podle požadavků a složení momentální skupiny dětí. Část hraček a didaktických pomůcek je umístěna tak, aby je děti viděly, mohly si je samostatně brát a po ukončení hry (činnosti) uklidit. Ke spánku dětí slouží vysoké matrace s přikrývkou a polštářem. Ložní prádlo (povlak na polštář a přikrývku, prostěradlo, eventuálně nepropustná podložka na matraci) zajišťují zákonný zástupci.

„Hygienické zázemí“, ve kterém jsou dvě umyvadla, dva záchody, nočníky, přebalovací pult a sprchový kout. Dětský nábytek, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek zohledňuje vzrůst dětí a odpovídá počtu dětí a jejich věku. Ručníky dětem zajišťujeme my.

Dětská skupina má k dispozici vlastní oplocenou, slunnou zahradu, kde se nachází pískoviště, prolézací hrad, skluzavka, velké domečky, zahradní kabinet, který slouží k ukládání motorek, bagrů, autíček a pomůcek na pískoviště.

Pilíře, na kterých stavíme

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, ve kterém se dítě bude cítit bezpečně a bude mít dostatek času a příležitostí rozvinout svůj osobní růst v daném vývojovém období.

U nejmenších dětí je kladen důraz především na rozvoj samostatnosti v sebeobsluze (svlékání a oblékaní oblečení, používaní WC, samostatnost při jídle). Dále chceme v dětech pěstovat přátelství a kladné mezilidské vztahy, nejen s kamarády z dětské skupiny, ale i s lidmi a dětmi ze širšího okolí.

Nabízené aktivity jsou vždy směřovány k podněcování tvořivosti, fantazii, sebevědomí, empatii, spolupráci a samostatnosti dítěte, tak aby si zároveň vytvářelo kladný vztah k pohybu, přírodě, tradicím a místu, ve kterém žije.

Při všem co děláme, bereme ohled na individualitu a tempo každého dítěte, jako skupina ovšem směřujeme ke společnému cíli, kterým jsou samostatné, všestranné, kreativní a ohleduplné děti. Jsme tu, abychom těm nejmenším pomohli v rozletu.

Naší snahou je, aby si děti čas bez maminky a tatínka u nás užily, a zároveň aby rodiče věděli, že jsou jejich děti v bezpečném a přívětivém prostředí. S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

O děti pečují 2-3 kvalifikované pracovnice, které citlivě přistupují individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.


Jak to u nás chodí

Dětská skupina Kaštánek je určena pro děti od 1,5-6 let, primárně zde chodí děti od 2 do 4 let.

Jedná se o celodenní péči o dítě.

Provozní doba je od 6:30 – 15:30 hod.

Máme otevřeno po celý rok.

Dětská skupina je zavřená obvykle 2 týdny v létě a o zimních prázdninách.

Doba, jak děti budou docházet je zcela na rodičích. Děti mohou docházet např. jen některé dny nebo dochází jen na dopoledne nebo odpoledne. 

Přijímáme děti i s plenkou.

Svačiny zajišťují rodiče sami, oběd pak provozovatel nebo rodič. 

Cena služby péče o dítě:   

590 Kč/dítě/měsíc

150 Kč/dítě/den

Stravné: 45 Kč/oběd   

Doba, jak děti budou docházet je zcela na rodičích. Děti mohou docházet např. jen některé dny nebo dochází jen na dopoledne nebo odpoledne.

Denní režim

6:30 – 8:30Příchod, spontánní hry
8:30 – 8:45  Společné vítání s dětmi, rituály, pohybová chvilka
8:45 – 9:15Osobní hygiena, svačina
9:15 – 9:45Výchovné, didaktické činnosti dle aktuálního tématu, ve formě individuální, skupinové či kolektivní práce (hudební, pracovní, výtvarné činnosti, atd..)
9:45 – 11:15Pobyt venku na zahradě nebo vycházce
11:15 – 11:45Osobní hygiena, oběd
11:45 – 12:15Osobní hygiena, vyzvedávání některých dětí, ukládání do postýlek, četba pohádek, poslech hudby
12:15 – 14:00Klidový režim – odpočinek na lůžkách, děti nenutíme spinkat
14:00  – 14:30Hygiena, svačina
14:30  – 15:30Volné hraní nebo individuální péče, vyzvedávání dětí

Denní režim zahrnuje řízené i volné činnosti, organizované ve skupinách i individuálně. Záleží nám, aby pro dítě byl režim dne do značné míry předvídatelný, proto se pečující osoby řídí každý den stejnou posloupností činností.

Dítě se tak časem naučí, co po které činnosti následuje. Náplň režimu dne připravují pečující osoby podle probíraného tématu, momentálního složení dětí ve skupině a aktuálního počasí. V rámci realizace činností jsou brány v potaz i individuální potřeby jednotlivce.

Hlavní náplní dopoledne je řízená činnost a pobyt venku. Ven chodíme rádi a téměř za každého počasí. Odpoledne je věnováno hlavně spontánním činnostem, podporujeme volnou hru, individuální práci s dítětem ve třídě nebo na zahradě.

Mimořádné akce, výlety, kulturní a zájmové programy jsou pro dítě vždy dobrovolné a rodič je o nich předem informován.


Příjem dětí do Dětské skupiny Kaštánek

Přijímáme děti během celého školního roku pokud nám to kapacita dětské skupiny umožní. Oficiální zápisy dětí do dětských skupin probíhají vždy v květnu daného roku. Děti jsou přijímány na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace bez které nelze dítě přijmout. 

Pokud chcete umístit dítě během školního roku prosím pište na: ksandrova@portusprachatice.cz

Dokumenty, které bude nutné po přijmutí dítěte vyplnit:

 • Smlouva o poskytnutí péče o dítě
 • Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání
 • Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce
 • Potvrzení o očkování

Podmínky přijetí dítěte:

 • Věk dítěte od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky
 • Zdravotní způsobilost dítěte 
 • Povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
 • Vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
 • Vyplnění všech výše uvedených dokumentů.

V případě velkého zájmu budou upřednostňovány děti:

pravidelná docházka na více než 6 hodin denně
 • 5x týdně ………….. 50 bodů
 • 4x týdně ………….. 40 bodů
 • 3x týdně ………….. 30 bodů
 • 2-1x týdně ………….. 20 bodů
věk dítěte
 • 1-2 roky …………….. 30 bodů
 • 2-3 roky …………….. 50 bodů
 • 3-6 let ……………….. 10 bodů¨
vazba na trh práce 
 • rodiče pracující a OSVČ ………….. 30 bodů
 • rodiče studující/hledající zaměstnání ………….. 20 bodů
doby podání přihlášky
 • 1 rok ………….. 10 bodů
 • 2 roky………….. 20 bodů
trvalý pobyt 
 • Lažiště ………….. 50 bodů
 • mimo Lažiště ………….. 40 bodů 

V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte do DS ředitelka s ohledem na potřeby DS