Partneři

Obec Vitějovice Obec Vitějovice podporuje činnost Portus Prachatice, o.p.s.
Město Prachatice Město Prachatice podporuje sociální služby a prorodinné aktivity Portus Prachatice, o.p.s.
Global Trading, spol. s r.o. Global Trading, spol. s r.o. podporuje činnost Portus Prachatice, o.p.s.
Město Vimperk Město Vimperk podporuje činnost Portus Prachatice, o.p.s.
Jihočeský kraj Jihočeský kraj podporuje sociální služby Krizová pomoc a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Primární prevenci Phénix a Rodinné centrum Sluníčko.
Nadace J&T Nadace J&T podporuje sociální službu Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem.
MPSV Rodina MPSV Rodina podporuje registrované sociální služby Krizová pomoc, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Rodinné centrum Sluníčko.
MŠMT MŠMT podporuje Primární prevenci Phénix.
MPSV MPSV podporuje činnost Dětských skupin a sociální služeb Portus Prachatice, o.p.s.
Nadace Open Society Fund Praha OSF podpořilo projekt Reálné problémy virtuálního světa.
Nadace ČEZ Nadace ČEZ podporuje činnost sociálních služeb Portus Prachatice, o.p.s.
ČEPS ČEPS podporuje sociální službu NZDM Klub I.P.
MAS Šumavsko MAS Šumavsko podporuje projekty Portus Prachatice, o.p.s
ESF ESF podporuje Dětskou skupinu Little Portus
Fórum dárců, ČSOB pomáhá regionům Program ČSOB pomáhá regionům podporuje Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem