Reálné problémy virtuálního světa

Datum realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Cílenými semináři s prvky zážitkové pedagogiky a programy certifikované primární prevence chceme pedagogům a mladým lidem nabídnout a dát do rukou praktické nástroje pro ověřování pravdivosti informací a odhalování dezinformací v kyberprostoru.

Project: „Real problems of the virtual world“

Through targeted seminars with elements of experiential pedagogy and certified primary prevention programmes, we want to offer and put into hands of educators and young people practical tools for verifying the truthfulness of information and detecting misinformation in cyberspace. The project will allow us to WORK in new ways and, thanks to the new unique website, COMMUNICATE with educators on the topic of media literacy, which is very current due to the planned revision of the FEP / SEP from the diction of the Ministry of Education, which does not currently manage its coordinating role. In a similar way, the project replaces the coordinating role of the Ministry of Education, Youth and Sports in the field of primary prevention, which we will implement in schools with the topic of media literacy.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska