Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

O Klubu I.P.

Základní informace o Klubu I.P. Jaké služby nabízíme? Pro koho je Klub I.P. určený? 

Základní informace o Klubu I.P.

Služba NZDM je v Prachaticích poskytována od 15.8.2007. Do Klubu I.P. může přijít kdokoli od 6 do 20 let věku. Služby jsou poskytovány na adrese Velké náměstí 14, Prachatice.

Od 1.1.2022 je služba poskytována též v terénní formě.

V jeden okamžik může být na Klubu přítomno současně maximálně 16 dětí.
Služby Klubu I.P. jsou zdarma.

Co nabízíme?

OSOBNÍ ROZVOJ

Pomůžeme se zvládáním emocí a chováním, podpoříme rozvoj zdravého sebevědomí, samostatnosti a soběstačnosti, zapracujeme na zlepšení komunikačních dovedností, poskytneme bezpečný prostor pro odpočinek, zklidnění a zamyšlení se, seznámíme se základními právy a povinnostmi.

VZTAHY

Seznámíme s technikami zdravého řešení konfliktů, s poznáváním svých vlastních limitů a hranic v mezilidských interakcích, podpoříme zlepšení vztahů s vrstevníky, rodinou a dalšími blízkými osobami.

VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENCE RIZIKOVÝCH JEVŮ

Podpoříme zvládání školního učiva, upevníme základní hygienické návyky, poskytneme kompetence ke hledání práce, brigády, školy apod., vysvětlíme, jak si umět najít potřebné informace. Zároveň pravidelně poskytujeme informace z oblasti sociálně patologických jevů (návykové látky, šikana, nástrahy kyberprostoru, sebepoškozování, poruchy přijmu potravy apod.)

ZÁBAVA

Na Klubu se i bavíme. Každý měsíc je věnovaný určitému tématu, v rámci kterého denně probíhají akce - od soutěží, kvízů, her, preventivních programů, promítání, sportovních a výtvarných aktivit až po tématické párty, výlety, přespávačky, venkovní akce apod.

Komu je Klub I.P. určený?

Dětem a mladým dospělým (6-20 let), kteří zažívají nepříznivé životní situace, ve kterých se těžce orientují a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami.

Mezi takové události řadíme:

 • problémy v rodině
  (rozpad rodiny, časté stěhování, pobyt v azylovém domě, nové vztahy rodičů, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • problémy se školou a se zaměstnáním
  (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, vyčlenění z kolektivu, nezaměstnanost, dluhová problematika, problém s uplatněním na trhu práce)
 • vztahové problémy
  (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama, úmrtí v rodině)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti
  (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • problémy se zákonem a společenskými normami
  (domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, nízká finanční gramotnost, rasismus)
 • ohrožující životní styl
  (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)
 • mají problémy s dodržováním pravidel, hranic a respektu k autoritám.

Dále jsme tu pro všechny, kteří:

 • nemohou se nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volního času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé situace

Pro koho NENÍ Klub I.P. určený:

 • dětem a mládeži s těžkým tělesným, smyslovým či mentálním postižením
 • dětem a mládeži s vážnou duševní poruchou
 • dětem a mládeži, kteří nerozumí česky
 • dětem a mládeži, kteří nespadají do věkové kategorie
 • dětem a mládeži, kteří nespadají do okruhu osob

Cíle a zásady Klubu I.P.

Jakými zásadami se řídíme a co je naším cílem?

Uzavření smlouvy

Postup uzavírání smlouvy se zájemci o služby NZDM Klubu I.P.


OTEVÍRACÍ DOBA

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.