Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Naše víceleté projekty

Dětská skupina Portusáček

Dětská skupina Portusáček je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o ...

Dětská skupina Portusáček 2

Dětská skupina Portusáček 2 je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o ...

Dětská skupina Kaštánek

Dětská skupiny v obci Lažiště s max. kapacitou 8 dětí v daný okamžik. Jedná se o dětskou skupinu pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní ...

Dětský klub Volyňka

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně ZŠ Volyňka z.s. prostřednictvím nabídky služby péče ...

Denní příměstské tábory

Příměstské tábory organizované pracovníky RC Sluníčko. Vážení rodiče, Od  25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), ...

Šumavsko v síti

Projekt poradny pro nelátkové závislosti se zaměřením na závislost na technologiích navazuje a kooperuje se sociální službou krizová pomoc, čerpá ...

Rodičovský program Semafor

Program prevence sociálního vyloučení bude pro rodiny v regionu Netolicko-Podkletí-Blanský les mezičlánkem mezi obdobím počínajících problémů, ...

Modernizace NZDM Klubu I.P.

Cílem projektu je modernizace NZDM Klubu I.P. zřizovaného neziskovou organizací Portus Prachatice, o.p.s.