Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Supervize

Supervize je nezávislá odborná podpora pro profesionála. Využívá se v profesích, kde se hodně pracuje se vztahem, s emocemi a které jsou z tohoto hlediska velmi náročné.

  • "Podstatný je rovnovážný vztah mezi supervizorem a supervidovaným, není v něm žádná nadřazenost.“
  • "Ten, kdo si supervizi objedná, musí vědět, že supervizor problém nevyřeší. Bude jeho řešení se supervidovaným hledat, ale poslední rozhodnutí na něm není. Supervizor může řešení variantně nabídnout, ale je pouze na supervidovaném, zda a které přijme."

Praktické podoby:

  • Individuální supervizní konzultace - pro jednoltivce
  • Supervize týmu a týmové spolupráce - pro pracovní týmy
  • Facilitace - náročných jednání, případových konferencí
  • Mentoring - pouze v oblastech šikany a kyberšikany

 Supervizor

Ing. Petr Šmíd, DiS. - absolvent 500 hodinového výcvikového programu Hermés Group Praha (pod vedením MUDr. Františka Matušky), který odpovídá evropským požadavkům (ANSE) na kvalifikaci supervizora a tedy i předpokládaným požadavkům na práci supervizora působícího v ČR.


 Cena supervizní práce

Cena za supervizní práci je smluvní, pro pomáhající profesionály se orientačně pohybuje v rozmězí 800 - 1.000 Kč za 1 hodinu supervize (60 minut), její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě a celkovém rozsahu zakázky.


 Frekvence supervizního setkávání

Supervize může proběhnout jako jednorázová konzultace, případně probíhat jako déledobější spolupráce, postavená na předem sjednané serii konzultací, realizovaných ve frekvenci vycházející z potřeb a časových a finančních možností supervidovaných na jedné straně a časových možností supervizora na straně druhé.


Místo konání supervize

Supervize může probíhat dle ujednání jak v prostorách Portus Prachatice, o.p.s., tzn., že na ni bude/budou supervizand/i docházet (supervizorovi bude v tomto případě placen pouze čas odpracovaný během samotné supervize), tak v prostorách supervizanda/ů (supervizor bude dojíždět na pracoviště supervidovaných profesionálů (supervizorovi bude hrazen čas odpracovaný během supervize + cestovné dle vzdálenosti).