O nás

Dětská skupina Portusáček je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Dětská skupina Portusáček funguje od  1. 10. 2016, jedná se o veřejnou dětskou skupinu.

Nachází se na adrese Starokasárenská 192, Prachatice.

Dětskou skupinu Portusáček navštěvují především děti od 1,5 roku do 4 let, starší děti pak dětskou skupinu Portusáček 2.

Dětem se věnují 3-4 kvalifikované pečující osoby.

Kapacita zařízení: 20 dětí

Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 410/2005 Sb., která upravuje požadavky na prostory a provoz dětských skupin od 12 dětí a ze zákona o dětských skupinách.

Dětská skupina Portusáček  má k dispozici 4 místnosti o cca 160 m2:

V šatně má každé dítě své označené místo na odkládání oblečení a bot. Šatna také slouží k prezentaci dětských obrázků a výrobků, předávání dětí a komunikaci s rodiči.

Denní místnost slouží jako herna a odpočinková místnost. Zde jsou dětem k dispozici dětský nábytek, hračky, herní prvky, didaktické pomůcky, tělovýchovné pomůcky, výtvarné pomůcky a knihy. Knihy, hračky a didaktické materiály jsou průběžně doplňovány a obměňovány k podpoře konkrétních druhů her a výchovných metod podle požadavků a složení momentální skupiny dětí. Část hraček a didaktických pomůcek je umístěna tak, aby je děti viděly, mohly si je samostatně brát a po ukončení hry (činnosti) uklidit. Ke spánku dětí slouží vysoké matrace s přikrývkou a polštářem. Ložní prádlo (povlak na polštář a přikrývku, prostěradlo, eventuálně nepropustná podložka na matraci) zajišťují zákonný zástupci.

Denní místnost 2 slouží jako jídelna, nachází se zde plně vybavený kuchyňský kout, židle a stoly pro děti. Taktéž zde probíhají kreativní aktivity.

„Hygienické zázemí“, ve kterém jsou dvě umyvadla, dva záchody, nočníky, přebalovací pult a sprchový kout. Dětský nábytek, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek zohledňuje vzrůst dětí a odpovídá počtu dětí a jejich věku. Ručníky dětem zajišťujeme my.

Dětská skupina má k dispozici vlastní oplocené hřiště, kde se nachází velké pískoviště, houpačky, skluzavka, trampolína a velký domeček.

Dětská skupina může dále využívat hernu s interaktivní tabulí a tělocvičnu Rodinného centra Sluníčko.

Snažíme se dětem zajistit bezpečné a přívětivé prostředí.

Pilíře, na kterých stavíme

Při všem co děláme, bereme ohled na individualitu a tempo každého dítěte, jako skupina ovšem směřujeme ke společnému cíli, kterým jsou samostatné, všestranné, kreativní a ohleduplné děti. Jsme tu, abychom těm nejmenším pomohli v rozletu.

Naší snahou je, aby si děti čas bez maminky a tatínka u nás užily, a zároveň aby rodiče věděli, že jsou jejich děti v bezpečném a přívětivém prostředí. S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Děti učíme především prostřednictvím hry. 

Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte (fyzický pohyb, spánek, odpočinek, zdravotní způsobilost…).

Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu.

Věková různorodost dětí ve skupině (věk 1,5 – 4 let) a malý počet dětí ve skupině umožňuje vytvářet kamarádské vazby a rozvíjet sociální vnímání, kdy starší děti předávají své dovednosti a pomáhají mladším dětem.

O děti pečují 3-4 kvalifikované pracovnice, což umožňuje se intenzivně dětem věnovat, pečovat o ně a rozvíjet je.


Jak to u nás chodí?

Dětskou skupinu Portusáček primárně navštěvují děti od 1,5 roku do 4 let. Jedná se o celodenní péči o dítě.

Provozní doba je od 6:30 – 16:30 hod. Máme otevřeno po celý rok. Dětská skupina je zavřená obvykle 2 týdny v létě a o zimních prázdninách.

Doba, jak děti budou docházet je zcela na rodičích. Děti mohou docházet např. jen některé dny nebo dochází jen na dopoledne nebo odpoledne. 

Svačiny i obědy zajišťují buď rodiče sami nebo je zajišťuje provozovatel. 

Přijímáme děti i s plenkou.

Cena

Cena za službu péče o dítě: 990 Kč/dítě/měsíc
Stravné: 45 Kč/oběd
60 Kč/2 x svačina+oběd  

Denní režim v dětské skupině

Denní režim zahrnuje řízené i volné činnosti, organizované ve skupinách i individuálně. Záleží nám, aby pro dítě byl režim dne do značné míry předvídatelný, proto se pečující osoby řídí každý den stejnou posloupností činností. Dítě se tak časem naučí, co po které činnosti následuje. Náplň režimu dne připravují pečující osoby podle probíraného tématu, momentálního složení dětí ve skupině a aktuálního počasí. V rámci realizace činností jsou brány v potaz i individuální potřeby jednotlivce.  Hlavní náplní dopoledne je řízená činnost a pobyt venku. Ven chodíme rádi a téměř za každého počasí. Odpoledne je věnováno hlavně spontánním činnostem, podporujeme volnou hru, individuální práci s dítětem ve třídě nebo na zahradě. Mimořádné akce, výlety, kulturní a zájmové programy jsou pro dítě vždy dobrovolné a rodič je o nich předem informován.

Denní režim

ČasČinnosti
6:30 – 8:30 Příchod dětí, spontánní hry a činnosti
8:30 – 8.45  Trénujeme hygienické návyky, svačina
8:45 – 9:15Dopolední obvykle řízené, skupinové činnosti (pohybové, kreativní a hudební činnosti, komunitní kruh apod.), věnování se tématu dle ročního plánu
9:15 – 11:15Pobyt venku na hřišti nebo vycházka, spontánní nebo řízené hry (míčové hry, hry podporující motorické dovednosti)
11:15 – 11:45Trénujeme hygienické návyky, obědváme
11:45 – 12:00Vyzvedávání dětí
11:45 – 12:15Ukládání do postýlek, čtení pohádky, poslech hudby
12:15 – 14:00Klidový režim – odpočinek na lůžkách, děti nenutíme spinkat
14:00  – 14:30Trénujeme hygienické návyky, svačina
14:30  – 16:30Volné hraní nebo individuální péče, venkovní aktivity, vyzvedávání dětí

V dětech bychom rádi podporovali:

 • rozvoj samostatnosti – podporováním správných hygienických dovedností a návyků, udržováním osobní hygieny, samostatnosti při oblékání, stolování a sebeobsluze, umět se odpoutat od rodičů a obracet se o pomoc k pečujícím osobám.
 • zlepšení tělesné zdatnosti – každodenním pobytem venku, procházkami, míčovými hrami, pohybovými chvilkami, opičími drahami, tancem…
 • rozvoj řeči – formou písniček, říkanek, básniček, pohádek, loutkovým nebo maňáskovým divadélkem, umět vyjádřit myšlenku či přání, dokázat komunikovat s vrstevníky i pečujícími osobami
 • rozvoj tvořivosti a hravosti – prostřednictvím kreativních činností, malování, pečení, hraní na hudební nástroje…
 • sociálně – emocionální vývoj – prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, péči o prostředí dětské skupiny.
 • tradice a zvyky – oslavy narozenin a jmenin, upevnění zvyků (Vánoce, Velikonoce…).

Příjem dětí do Dětské skupiny Portusáček

Oficiální zápisy dětí do dětských skupin pak probíhají vždy v květnu daného roku.

Přijímáme děti během celého školního roku, pokud nám to kapacita dětské skupiny umožní. V případě zájmu umístit dítě během školního roku prosím pište na: ksandrova@portusprachatice.cz.

Děti jsou přijímány na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace bez které nelze dítě přijmout. 

Dokumenty, které bude nutné po přijmutí dítěte vyplnit:

 • Smlouva o poskytnutí péče o dítě
 • Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání
 • Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce
 • Potvrzení o očkování

Podmínky přijetí dítěte:

 • věk dítěte od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost dítěte 
 • povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
 • vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
 • vyplnění všech výše uvedených dokumentů.

V případě velkého zájmu budou upřednostňovány děti:

Pravidelná docházka na více než 6 hodin denně

 • 5x týdně …………….. 50 bodů
 • 4x týdně …………….. 40 bodů
 • 3x týdně …………….. 30 bodů
 • 2-1x týdně ………….. 20 bodů

Věk dítěte

 • 1-2 roky …………….. 30 bodů
 • 2-3 roky …………….. 50 bodů
 • 3-6 let ……………….. 10 bodů

Vazba na trh práce 

 • rodiče pracující a OSVČ ….,,,,,,………………. 30 bodů
 • rodiče studující/hledající zaměstnání …… 20 bodů

Doby podání přihlášky

 • 1 rok ………………………………………………. 10 bodů
 • 2 roky …………………………………………….. 20 bodů

Trvalý pobyt 

 • Prachatice …………………………………………… 50 bodů
 • mimo Prachatice …………………………………. 40 bodů 

V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte do DS ředitelka s ohledem na potřeby DS.

Zde najdete on-line formulář pro přihlášení dítěte do Dětské skupiny Portusáček:

Formulář pro zápis