O nás

Dětská skupina Portusáček 2 je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Dětská skupina Portusáček 2  funguje od  1. 11. 2017, jedná se o veřejnou dětskou skupinu. 

Nachází se na adrese Starokasárenská 192, Prachatice.

Dětskou skupinu Portusáček 2 navštěvují především děti ve věku 4 – 6 let, jedná se především o děti předškolního věku, které už připravujeme pro vstup do základní školy. Přednostně jsou přijímány děti z naší dětské skupiny Portusáček.

Dětem se věnují 2-3 kvalifikované pečující osoby.

Kapacita zařízení: 12 dětí

Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 350/2021 Sb., která upravuje požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí a ze zákona o dětských skupinách.

Dětská skupina Portusáček 2 má k dispozici čtyřI místnosti o cca 140 m2.

V šatně má každé dítě své označené místo na odkládání oblečení a bot. Šatna také slouží k prezentaci dětských obrázků a výrobků, předávání dětí a komunikaci s rodiči.

Denní místnost slouží jako herna a odpočinková místnost. Zde jsou dětem k dispozici dětský nábytek, hračky, herní prvky, didaktické pomůcky, tělovýchovné pomůcky, výtvarné pomůcky a knihy. Knihy, hračky a didaktické materiály jsou průběžně doplňovány a obměňovány k podpoře konkrétních druhů her a výchovných metod podle požadavků a složení momentální skupiny dětí. Část hraček a didaktických pomůcek je umístěna tak, aby je děti viděly, mohly si je samostatně brát a po ukončení hry (činnosti) uklidit. Ke spánku dětí slouží vysoké matrace s přikrývkou a polštářem. Ložní prádlo (povlak na polštář a přikrývku, prostěradlo, eventuálně nepropustná podložka na matraci) zajišťují zákonný zástupci.

Denní místnost 2 slouží jako jídelna, nachází se zde plně vybavený kuchyňský kout, židle a stoly pro děti. Taktéž zde probíhají kreativní aktivity.

„Hygienické zázemí“, ve kterém jsou dvě umyvadla, dva záchody, nočníky, přebalovací pult a sprchový kout. Dětský nábytek, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek zohledňuje vzrůst dětí a odpovídá počtu dětí a jejich věku. Ručníky dětem zajišťujeme my.

Dětská skupina má k dispozici vlastní oplocené hřiště, kde se nachází velké pískoviště, houpačky, skluzavka, trampolína a velký domeček.

Dětská skupina může dále využívat hernu s interaktivní tabulí a tělocvičnu Rodinného centra Sluníčko. Snažíme se dětem zajistit bezpečné a přívětivé prostředí.

Pilíře, na kterých stavíme

Naším cílem je vytvářet takové prostředí, ve kterém se dítě bude cítit bezpečně, proto nabízíme domácí atmosféru v malém kolektivu, aby dítě mohlo co nejvíce rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti.

Jelikož Dětskou skupinu Portusáček 2 navštěvují obvykle děti od 4,5 let do začátku povinné školní docházky, naším největším cílem je připravit budoucí školáky na další etapu jejich života, a to na vstup do základní školy.

Je pro nás prioritou, aby se dítě bez problémů dokázalo začlenit do kolektivu, dokázalo spolupracovat s vrstevníky, dokázalo vhodně komunikovat, uplatnit a prosadit i své nápady, dokázalo se vhodně soustředit a v neposlední řadě navazovat zdravý vztah nejen k sobě samému, ale i k ostatním a dokázalo pěstovat kladné mezilidské vztahy a přátelství. Proto nabízíme takové příležitosti a aktivity, které jsou schopny v dítěti podněcovat samostatnost, zodpovědnost, tvořivost, fantazii a sebevědomí. Tyto dovednosti rozvíjíme pozitivní motivací, komunikací, a především důvěrou mezi dětmi a pečujícími osobami, ale i rodiči.

Při všem co děláme, bereme ohled na individualitu a tempo každého dítěte, jako skupina ovšem směřujeme ke společnému cíli, kterým jsou samostatné, všestranné, kreativní a ohleduplné děti. Jsme tu, abychom těm nejmenším pomohli v rozletu.

Naší snahou je, aby si děti čas bez maminky a tatínka u nás užily, a zároveň aby rodiče věděli, že jsou jejich děti v bezpečném a přívětivém prostředí. S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

O děti pečují 2-3 kvalifikované pracovnice, které citlivě přistupují individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.


Jak to u nás chodí

Dětská skupina Portusáček 2 je určena primárně pro děti od 4 let do 6 let, resp. do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o celodenní péči o dítě.

Provozní doba je od 6:30 – 16:30 hod. Máme otevřeno po celý rok. Dětská skupina je zavřená obvykle 2 týdny v létě a o zimních prázdninách.

Doba, jak děti budou docházet je zcela na rodičích. Děti mohou docházet např. jen některé dny nebo dochází jen na dopoledne nebo odpoledne. 

Svačiny i obědy zajišťují buď rodiče sami nebo je zajišťuje provozovatel. 

Cena

Cena za službu péče o dítě: 990 Kč/dítě/měsíc
Stravné: 45 Kč/oběd
65 Kč/2 x svačina+oběd  

Denní režim

ČasČinnosti
6:30 – 8:30 příchod, spontánní hry a činnosti
8:30 – 8.40  úklid hraček
8:40 – 8:50pohybová chvilka
8:50 – 9:10hygiena, svačina
9:10 – 10:10dopolední obvykle řízené, skupinové činnosti (pohybové, kreativní a hudební činnosti apod.), věnování se tématu dle ročního plánu
10:10 – 11:30pobyt venku na hřišti nebo vycházka, spontánní nebo řízené hry (míčové hry, hry podporující motorické dovednosti)
11:30 – 12:00hygiena, oběd
12:00 – 12:15vyzvedávání dětí
11:50 – 12:15ukládání do postýlek, čtení pohádky, spaní, relaxace, klidový režim
14:00  – 14:30hygiena, svačina
14:30  – 16:30spontánní činnosti, odchod domů

Denní režim zahrnuje řízené i volné činnosti, organizované ve skupinách i individuálně. Záleží nám, aby pro dítě byl režim dne do značné míry předvídatelný, proto se pečující osoby řídí každý den stejnou posloupností činností. Dítě se tak časem naučí, co po které činnosti následuje. Náplň režimu dne připravují pečující osoby podle probíraného tématu, momentálního složení dětí ve skupině a aktuálního počasí. V rámci realizace činností jsou brány v potaz i individuální potřeby jednotlivce.  Hlavní náplní dopoledne je řízená činnost a pobyt venku. Ven chodíme rádi a téměř za každého počasí. Odpoledne je věnováno hlavně spontánním činnostem, podporujeme volnou hru, individuální práci s dítětem ve třídě nebo na zahradě. Mimořádné akce, výlety, kulturní a zájmové programy jsou pro dítě vždy dobrovolné a rodič je o nich předem informován.


Příjem dětí do Dětské skupiny Portusáček 2

Oficiální zápisy dětí do dětských skupin pak probíhají vždy v květnu daného roku.

Přijímáme děti během celého školního roku, pokud nám to kapacita dětské skupiny umožní. V případě zájmu umístit dítě během školního roku prosím pište na: ksandrova@portusprachatice.cz.

Děti jsou přijímány na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace bez které nelze dítě přijmout. 

Dokumenty, které bude nutné po přijmutí dítěte vyplnit:

  • Smlouva o poskytnutí péče o dítě
  • Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání
  • Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce
  • Potvrzení o očkování

Podmínky přijetí dítěte:

  • věk dítěte od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky
  • zdravotní způsobilost dítěte 
  • povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
  • vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
  • vyplnění všech výše uvedených dokumentů.

Zde najdete on-line formulář pro přihlášení dítěte do Dětské skupiny Portusáček 2:

Formulář pro zápis