Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Pro sociální pracovníky

Akreditované semináře ze strany MPSV, probíhající v zařízeních, úřadech nebo na jiném zvoleném místě. 

Základní seminář "Úvod do kyberkriminality"

Cíl:

 • Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit účastníky s fenoménem dnešní doby – kyberkriminalitou jako s nejnovější formou rizikového chování klientů. Objasnit, co všechno kyberkriminalita je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.

Profil absolventa:

 • Účastníci se orientují v problematice kyberkriminality natolik, že dokáží rozeznat jednotlivé formy (kyberšikana, kyberstalking, webcam trolling atd.), uvědomují si právní aspekty a dopady těchto forem rizikového chování a ví, na koho se obrátit v případě problému (helpdesky, on-line projekty).

 Obsah:

 • Kyberkriminalita - formy kyberkriminality (definice kyberkriminality, oddělení od příbuzných pojmů, formy, trestné činy ve vztahu je kyberkriminalitě)
 • Google - dostupné služby na Internetu, princip budování „zrcadla světa“, požívání souborů cookies, youtubering
 • Sociální sítě - Facebook, Instagram, TikTok - podstata, princip fungování a sdílení, nástrahy, rizika, právní aspekty, externí aplikace, cenzura
 • Počítačové hry - principy a nástrahy dnešních her, mikrotransakce – zejména massive multiplayer on-line (MMO) a Free to play (FTP) hry
 • Rekapituace - shrnutí problematiky, odkazy a materiály pro účastníky

 Navazující seminář "Řešení kyberkriminality"

Cíl:

 • Hlavním cílem semináře je metodicky vybavit účastníky postupy, jak bojovat s jednotlivými formami kyberkriminality. Praktickými postupy budou seznámeni s nejčastějšími hrozbami, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení s internetem) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií.

Profil absolventa:

 • Účastníci semináře dokáží zařadit jednotlivé formy kyberkriminality (kyberšikana, kyberstalking, webcam trolling atd.), jsou schopni preventivně postupovat směrem k předcházení tomuto rizikovému chování klientů a zároveň reagovat na aktuální hrozby (ve smyslu metodického řešení).

Obsah:

 • Kyberkriminalita - formy kyberkriminality (druhy a typy rizikového chování na internetu - metodický postup řešení)
 • Podvody na Internetu - praktické návody, jak rozpoznat falešnou a reálnou hrozbu
  Facebook, Instagram - nejčastější způsoby zneužití, metodické postupy, způsoby nahlášení nevhodného obsahu, nastavení „soukromí“, externí aplikace a příbuzné fenomény
 • Programové vybavení PC - softwarové zabezpečovací prostředky, nastavení prohlížečů, operačního systému (MS Windows, Android)
  Rekapituace - shrnutí problematiky, odkazy a materiály pro účastníky

Oba kurzy určeny zejména pro:

 • Sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i jiné odborné pracovníky z celé řady organizací a úřadů

Rozsah:

 • 6 hodin

Cena:

 • 1500,- Kč/osoba (s certifikátem) - délka 7 hodin
 • 7000,- Kč/skupina (bez certifikátu) - délka libovolná