Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Pro pedagogické pracovníky

Akreditované semináře ze strany MŠMT, probíhající v místě školy, v zařízení nebo na jiném zvoleném místě. 

Základní seminář "Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa"

Cíl:

 • Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit pedagogy s fenoménem dnešní doby – kyberšikanou jako s jednou z mnoha forem rizikového chování žáků a studentů škol. Objasnit, co všechno kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.

 Obsah:

 • Kyberšikana (2hod) - definice kyberšikany, oddělení od příbuzných pojmů, formy, trestné činy ve vztahu je kyberšikaně
 • Sociální sítě - Facebook, Instagram, TikTok (3hod) - podstata, princip fungování a sdílení, nástrahy, rizika, právní aspekty, rozdělení uživatelů, externí aplikace, cenzura
 • Google (1hod) - dostupné služby na Internetu, princip budování „zrcadla světa“, požívání souborů cookies, youtubering
 • Rodičovská kontrola, ochrana před zneužitím osobních dat (1hod) - možnosti zabezpečení PC, bezpečné chování na Internetu

Navazující seminář "Kyberkriminalita v praxi"

Cíl:

 • Hlavním cílem semináře je metodicky vybavit pedagogy postupy, jak bojovat s jednotlivými formami kyberkriminality. Praktickými postupy budou seznámeni s nejčastějšími hrozbami, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení s internetem) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií.

 Obsah:

 • Kyberkriminalita (2hod) - formy, druhy a typy rizikového chování na internetu
 • Sociální síťe Facebook, Instagram (2hod) - nejčastější způsoby zneužití, metodické postupy, způsoby nahlášení nevhodného obsahu, nastavení „soukromí“, externí aplikace a příbuzné fenomény
 • Podvody na Internetu (1hod) - praktické návody, jak rozpoznat falešnou a reálnou hrozbu
 • Programové vybavení PC (1hod) - softwarové zabezpečovací prostředky, nastavení prohlížečů – praktické rady
 • Android (1hod) - mobilní hrozby prostřednictvím smartphonů a tabletů

Oba kurzy určeny zejména pro:

 • Pedagogy základních a středních škol, výchovné poradce, metodiky prevence, vedení školy a jiné odborné pedagogické pracovníky

Rozsah:

 • 7 hodin

Cena:

 • 1500,- Kč/osoba (s certifikátem) - délka 7 hodin
 • 7000,- Kč/skupina (bez certifikátu) - délka 3 hodiny

V rozsahu 3 hodin nabízíme jednorázový seminář pro pedagogy (základní i navazující), který je určen pro celý pedagogický sbor. Hlavním cílem těchto seminářů je předat základní informace o kyberkriminalitě všem, kdo jakkoliv přímo či nepřímo ovlivňují vyučovací proces na škole a mohou tak napomoci na poli prevence, šíření osvěty, pomoci či následného doporučení odborníkům.

Seminář Média a manipulace

Cíl:

Hlavním cílem semináře je seznámit posluchače s dnešními médii a manipulačními technikami; vysvětlit, jakou hrají roli v mezilidské komunikaci a definovat způsob, jak nám předávají informace. Seminář také posluchače seznámí se způsobem fungování komunikačního procesu, včetně komunikačního šumu a dalších parazitních vlivů, které mohou výsledné sdělení zkreslit, případně změnit jeho význam. Nastíněním manipulačních technik a definicí cílové skupiny (na kterou se manipulační techniky zaměřují) se zvýší povědomí a citlivost posluchačů k manipulačním tendencím. Díky tomu se naučí snadněji odhalovat manipulační a tendenční praktiky v médiích, reklamě a zpravodajství. V poslední části semináře budou posluchači seznámeni s persvazí - jakým způsobem funguje a jak se liší od manipulace.


 Obsah:

Média, jejich typy a působení (1 hodina)

 • Základní definice médií
 • Hlavní typy médií, jejich silné a slabé stránky

Model masové komunikace (2 hodiny)

 • Jak probíhá komunikace
 • Komunikační proces, komunikační šum, vnímání a upamatování si informací z jednotlivých smyslových vjemů (čtená informace, slyšená, viděná...)
 • Komunikace interpersonální, intrapersonální, skupinová a masová
 • Jaký typ komunikace (s pozitivy a negativy) probíhá skrze jednotlivá média

Základní techniky manipulace (3 hodiny)

 • Základní seznámení s manipulačními technikami a jejich příklady v praxi
 • Cílová skupina – kdo to je a proč je důležité ji přesně definovat
 • Manipulace v médiích
 • Manipulace v reklamě
 • Tendenční zpravodajství, problematika komentářů a komentovaného zpravodajství

Persvaze (1 hodina)

 • Definice persvaze a její použití
 • Základní rozdíl mezi manipulací a persvazí
 • Výběr příkladů persvaze
 • Způsob, jakým lidský mozek zpracovává informace (zejména mluvené a psané)

Rozsah:

 • 7 hodin

Cena:

 • 1500,- Kč/osoba (s certifikátem) - délka 7 hodin
 • 7000,- Kč/skupina (bez certifikátu) - délka 3 hodiny