Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

O nás

Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací.

Naše vize

Jsme dynamická jihočeská nezisková organizace.

Poskytujeme kvalitní sociální, výchovně-vzdělávací a komunitní služby.
Jsme profesionálové.

Každý je pro nás osobnost.
Pomáháme v rozvoji.

Ctíme lidské hodnoty.
Máme tradici.

Jsme Portus!

Identifikační údaje

Datum zápisu: 18. ledna 2014

Spisová značka: O 340 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Název: Portus Prachatice, o.p.s.

Sídlo: Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Identifikační číslo: 63913381

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb:

 • poskytování sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálního vyloučení
 • poskytování služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinu
 • zajištění, podpora a organizace společenských, volnočasových, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti
 • organizace vzdělávacích kurzů, přednášek, programů, seminářů, konferencí apod. pro odbornou a laickou veřejnost
 • předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
 • spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním společnosti
 • další činnosti a služby podporující poslání společnosti
 • osvětová činnost
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, dalšími obecně prospěšnými organizacemi i jednotlivci a profesními organizacemi odborníků na regionální či krajské úrovni

Doplňková činnost:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
GDPR

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Portus Prachatice, o.p.s, IČ 63913381

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Poučení o právech čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů. Subjekt osobních údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.

Pokud se osoba domnívá, že zpracováváním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Neposkytnutí osobní údajů může mít za následek neposkytnutí sociální nebo doplňkové služby.


Kontaktní údaje

Portus Prachatice, o.p.s.
Velké náměstí 14
383 01 Prachatice

IČO 63913381

č. ú. 19-4334970267/0100

datová schránka: ctteh96

Mob. 722 928 192

Spisová značka: O 340 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zprávy
MINI GP JIŽ POTŘETÍ

MINI GP JIŽ POTŘETÍ

Poslední srpnový pátek proběhl již 3. ročník závodu dětských odrážedel Mini GP Prachatice. Na čtyři desítky dětských závodníků ve věku 2 až 8 let zaplnilo sluncem rozpálené ...

Portus

všechny články