Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Dětská skupina Portusáček 2

Dětská skupina Portusáček 2 je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Dětskou skupinu Portusáček 2 navštěvují především děti ve věku 4 - 6 let, jedná se především o děti předškolního věku, které už připravujeme pro vstup do základní školy.

Nachází se na adrese Starokasárenská 192, Prachatice.

Dětská skupina Portusáček 2  je zapsána v registru dětských skupin u MPSV od 27.10.2017, provoz byl zahájen 1.11.2017. Jedná se o veřejnou dětskou skupinu. 

Dětská skupina se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 350/2021 Sb., která upravuje požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí a ze zákona o dětských skupinách. Dětská skupina má i svoje venkovní hřiště.

Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte (fyzický pohyb, spánek, odpočinek, zdravotní způsobilost…).

Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu.

Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Děti učíme prostřednictvím hry. 

Děti nepodporujeme v soutěživosti, vedeme je k vzájemné spolupráci.

S Portusáčkem si:

HrajemeCvičímeUčíme se  

Tvoříme Povídáme si 

Poznáváme naše okolí 

O děti pečuje kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.

S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

 

 

Jak to u nás chodí

Dětská skupina Portusáček 2 je určena primárně pro děti od 4 let do 6 let, resp. do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o celodenní ...

Zápis do dětské skupiny Portusáček 2

Děti jsou přijímány na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace bez které nelze dítě příjmout. 


Nová adresa RC Sluníčko:

Starokasárenská 192
383 01 Prachatice

Sluníčkový program
ČTVRTEK 9:00 - 12:00
PÁTEK      9:00 - 12:00

 

 

Herna RC Sluníčko
ÚTERÝ  14:30-17:30
ČTVRTEK  14.30-17:30
   
Provozní doba
Pondělí 7:00-16:30
Úterý 7:00-16:30
Středa 7:00-16:30
Čtvrtek 7:00-16:30
Pátek 7:00-16:30