Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Dětská skupina Kaštánek

Dětská skupina v obci Lažiště s max. kapacitou 12 dětí v daný okamžik. Jedná se o dětskou skupinu pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Anotace projektu

Dětská skupina Kaštánek

Dětská skupina Kaštánek je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Dětská skupina Kaštánek je určena pro děti od 1-6 let, primárně zde chodí děti od 2 do 4 let. Jedná se o celodenní péči o dítě. Provozní doba je od 6:30 - 15:30 hod.

Nachází se na adrese Lažiště 59, 384 32 Lažiště, okres Prachatice.

Dětská skupina Kaštánek je zapsána v registru dětských skupin u MPSV od 9. 8. 2019, provoz byl zahájen 2.9.2019. Jedná se o veřejnou dětskou skupinu. 

Svačiny zajišťují rodiče sami,oběd pak provozovatel nebo rodič. 

Přijímáme děti i s plenkou.

Cena služby péče o dítě:   

300 Kč/dítě/měsíc

150 Kč/dítě/den

Stravné: 45 Kč/oběd    

Dětská skupina se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 350/2021 Sb., která upravuje požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí a ze zákona o dětských skupinách. Dětská skupina má i svoje venkovní hřiště.

Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte (fyzický pohyb, spánek, odpočinek, zdravotní způsobilost…).

Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu.

Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Děti učíme prostřednictvím hry. 

Děti nepodporujeme v soutěživosti, vedeme je k vzájemné spolupráci.

S Kaštánkem si:

HrajemeCvičímeUčíme se

Tvoříme Povídáme si 

Poznáváme naše okolí 

Denní režim

Záleží nám, aby pro dítě byl režim dne do značné míry předvídatelný, proto se pečující osoby řídí každý den stejnou posloupností činností. Dítě se tak časem naučí, co po které činnosti následuje. Náplň režimu dne připravují pečující osoby podle probíraného tématu, momentálního složení dětí ve skupině a aktuálního počasí. V rámci realizace činností jsou brány v potaz i individuální potřeby jednotlivce. Hlavní náplní dopoledne je řízená činnost a pobyt venku. Odpoledne je věnováno hlavně spontánním činnostem, individuální práci s dítětem ve třídě nebo na zahradě. Mimořádné akce, výlety, kulturní a zájmové programy jsou pro dítě vždy dobrovolné a rodič je o nich předem informován.

Čas

Činnosti

6:30 – 8:30

Příchod, spontánní hry

8:30 – 8:45  

Společné vítání s dětmi, rituály, pohybová chvilka

8:45 – 9:15

Osobní hygiena, svačina

9:15 – 9:45

Výchovné, didaktické činnosti dle aktuálního tématu, ve formě individuální, skupinové či kolektivní práce (hudební, pracovní, výtvarné činnosti, atd..)

9:45 – 11:15

Pobyt venku na zahradě nebo vycházce

11:15 – 11:45

Osobní hygiena, oběd

11:45 – 12:15

Osobní hygiena, vyzvedávání některých dětí, ukládání do postýlek, četba pohádek

12:15 – 14:00

klidový režim - odpočinek na lůžkách

14:00  - 14:30

hygiena, svačina

14:30  - 15:30

volné hraní nebo individuální péče, vyzvedávání dětí

 

O děti pečuje kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.

S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

Kontakty:

Adresa: Strakokasárenská 192, Prachatice
Koordinátorka dětských skupin Mgr. Tereza Ksandrová
Email: kastanek@portusprachatice.cz
Telefon do dětské skupiny: 739 117 523

Zápis dětí do dětské skupiny Kaštánek

Děti jsou přijímány na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace bez které nelze dítě příjmout. 

Dokumenty, které bude nutné po přijmutí dítěte vyplnit:

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání

Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce

Potvrzení o očkování

V případě zájmu umístit dítě během školního roku prosím pište na: ksandrova@portusprachatice.cz.

Oficiální zápisy dětí do dětských skupin pak probíhají vždy v květnu daného roku.

Podmínky přijetí dítěte:

• věk dítěte od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

• zdravotní způsobilost dítěte 

• povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

• vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)

• vyplnění všech výše uvedených dokumetů

 

V případě velkého zájmu budou upřednostňovány děti:

- pravidelná docházka na více než 6 hodin denně

5x týdně ................. 50 bodů

4x týdně ................. 40 bodů

3x týdně ................. 30 bodů

2-1x týdně .............. 20 bodů

- věk dítěte

1-2 roky ................. 30 bodů

2-3 roky ................. 50 bodů

3-6 let ................... 10 bodů

- vazba na trh práce

rodiče pracující a OSVČ ....,,,,,,................ 30 bodů

rodiče studující/hledající zaměstnání ...... 20 bodů

V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje o přijetí dítěte do DS ředitelka s ohledem na potřeby DS.   

Přijímáme děti během celého školního roku pokud nám to kapacita dětské skupiny umožní.


Nová adresa RC Sluníčko:

Starokasárenská 192
383 01 Prachatice

Sluníčkový program
ČTVRTEK 9:00 - 12:00
PÁTEK      9:00 - 12:00

 

 

Herna RC Sluníčko
ÚTERÝ  14:30-17:30
ČTVRTEK  14.30-17:30