Kyberkriminalita na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Pro rodiče a veřejnostOdborné přednášky, semináře a konference na téma kyberkriminality, probíhající např. na třídních schůzkách, v různých zařízeních nebo městech.


Určeny zejména pro:

Rodiče, pěstouny, velké i malé skupiny posluchačů z řad laické i odborné veřejnosti


Cíl:

Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok) a on-line počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom.


Text na pozvánky, plakáty:

  • Vážení rodiče, zveme Vás na seminář Ing. Petra Šmída – Virtuální svět, ve kterém Vám bude vyprávět o moderních technologiích ve vztahu k dětem, nebezpečí sociálních sítí (Instagram, TikTok), používání smartphonů a hraní počítačových her.
  • Cílem semináře je propojit "počítačové přistěhovalce" s mladou internetovou generací – vysvětlit, že "počítačoví domorodci" nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Dotkneme se problematiky závislosti na virtuálním světě, sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na internetu chránit.

Rozsah:

Libovolný (dle konkrétní domluvy)


Cena:

2000 Kč/ max. 2 hodinový blok + cestovné