Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Primární prevence Phénix


Posláním primární prevence Phénix je vytvářet programy, které se zaměřují na předcházení, zmírnění, či zastavení rozvoje rizikového chování formou zážitkových aktivit v rámci školního vyučování u žáků základních a středních škol především prachatického regionu a přispět tak k pozitivnímu rozvoji osobností, posilování kladných mezilidských vztahů, vzájemné tolerance a zdravého sebehodnocení.


Aktuality Phénix
  • Phénix čelí velkým výzvám a zcela nové situaci

    Koronavirová krize zavřením škol nepřipravila jen pedagogy o přímý kontakt s žáky, ale i lektory primární prevence. Ze dne na den se veškeré programy, kvůli kterým za žáky lektoři cestují po celém jihočeském kraji, zastavily.

  • Sebepoškozování - fenomén, na který reagujeme

    Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, na které mezi ústřední témata patřilo sebepoškozování dětí a mládeže.Tajemství malého prince v nás

Každému z těch dětí by se mělo říkat:
Víš , co jsi?
Jsi zázrak!
Jsi jedinečný!
Na celém světě neexistuje druhé dítě,
které by bylo stejné jako ty.
Uběhly miliony let
a nebylo ještě nikdy takové dítě jako ty._
Pohleď na své tělo, jaký zázrak!
Na své nohy, ruce, na šikovné prsty,
Na svou chůzi
může z tebe být Shakespeare,
Michelangelo nebo Beethoven.
Není nic, čím by ses nemohl stát.
Ano, ty jsi zázrak.
A až jednou vyrosteš,
dokázal bys ublížit druhému, který
je zázrakem
Stejně jako ty?

 (Dle Pablo Casals z knihy Mathías Jung Malý princ v nás)