Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Zásady

Zásady naší práce.

 • BEZPLATNOST

  Sociální služby NZDM jsou poskytovány ZDARMA. Klienti platí pouze za doplňkové služby např. doprava a vstupné za výlety, tisk aj.

  MOŽNOST ANONYMITY

  Uživatelé služeb mají možnost využívat služby anonymně, tedy bez uvedení osobních údajů. Anonymita se může prolomit v případě oznamovací povinnosti, anebo když klient s prolomením anonymity souhlasí v rámci týmového case-managementu.

  MLČENLIVOST

  Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí
  o uživatelích služby při výkonu sociální práce. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona. Mlčenlivost může být prolomena na základě žádosti nebo souhlasu klienta.

  DOBROVOLNOST

  Klienti využívají službu zcela dobrovolně na základě vlastní iniciativy, ale musejí dodržovat nastavení zařízení (pravidla, otevírací dobu, spolupráci na individuálním plánování apod.)

  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Pracovníci respektují jedinečnost uživatelů služby a motivují je k aktivnímu přístupu překonávat problémy vlastními silami.


OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

12:00-17:00  -

Středa

6-20 let

 12:00-17:00  -

Čtvrtek

6-20 let

 12:00-17:00

Pátek

6-20 let

 12:00-17:00   -

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.