Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Šumavsko v síti

Projekt poradny pro nelátkové závislosti se zaměřením na závislost na technologiích navazuje a kooperuje se sociální službou krizová pomoc, čerpá z pětiletých zkušeností s aktivitami v oblasti kyberkriminality a netolismu, včetně péče o oběti. Přichází s novým modelem práce s poradenstvím a cílenou supervizí pro všechny ohrožené závislostí nebo již závislé osoby. Přináší tak možnost odborné pomoci, která není v regionu dostupná.

Název projektu: Šumavsko v síti

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010781

Projekt je zaměřen na minimalizaci a eliminaci následků v oblasti kyberkriminality, závislosti a rizik s tím spojených. Vzhledem k dlouhodobosti a intenzitě, kterou se Portus Prachatice o.p.s. zabývá problematikou kyberkriminality a netolismu, se setkáváme stále častěji s případy, kde je zapotřebí dlouhodobější poradenské a supervizní práce. Rádi bychom v této práci pokračovali v podobě specializované profesionální práce (navazujeme tak zejména na dva dvouleté projekty podpořené NROS) a zajistili tak péči pro lidi, kteří se stali oběťmi kyberkriminality, jsou ohroženi závislostí či závislí jsou.

Odborní pracovníci projektu zajistí formou dlouhodobé supervizní práce pomoc zejména dospělým závislým osobám či jejím rodinným příslušníkům. V průběhu trvání projektu se budeme věnovat konkrétním případům kyberkriminality a závislosti, které se k nám dostávají různými cestami díky důvěře, kterou jsme dokázali za dlouhá léta oboustranné spolupráce navázat (naše vzdělávací akreditované semináře, terapeutická činnost námi zřizovaného Krizového centra, pořádané konference, publikační činnost).

Projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím programu OP Zaměstnanost a MAS Šumavsko.

Hlavní kontakt: Ing. Petr Šmíd, DiS.

Kontakt: tel. 722 928 192, mail: reditel@portusprachatice.cz

Doba realizace:1.1.2021 - 30.6.2023

Cena: zdarma

Kontakt na hlavní osobu projektu

Na problém (dotaz) bude emailem s ohledem na soukromí tazatele reagovat Ing. Petr Šmíd.