Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Spolupracujte s námi

Přijďte k nám na exkurzi. Absolvujte u nás odbornou praxi v rámci studia či odbornou stáž. Staňte se dobrovolníkem.

Přijďte k nám na exkurzi

Exkurze jsou určeny především žákům/studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. 

Pracovníci Klubu I.P. provedou účastníky exkurze službou (Vysvětlí její fungování, objasní služby, které poskytujeme apod. Součástí exkurze je i prohlídka prostor a následná diskuse nad dotazy účastníků exkurze).

Délka exkurze je přibližně 45 minut.

V případě zájmu o exkurzi nás kontaktujte
na tel. čísle 723 206 051, nebo emailem klubip@portusprachatice.cz

Dobrovolnictví v Klubu I.P.

Při přijímání nových dobrovolníků spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Prachaticích. 

Před podpisem dobrovolnické smlouvy v Dobrovolnickém centru, proběhne vstupní motivační pohovor s vedoucí zařízení. Pohovor bude zaměřen na zjištění motivace, předchozích zkušeností s dětmi, očekávání dobrovolníka a možností zařízení. 

Dobrovolník absolvoje vstupní seznámení s principy fungování NZDM. Po celou dobu dobrovolnické práce mu bude poskytována zpětná vazba (zavazuje se dodržovat mlčenlivost, etický kodex zařízení apod.). Dobrovolník bude zapojen do přímé práce s uživateli služby (volnočasové aktivity s dětmi, doučování, příprava a realizace programů apod.). Od dobrovolníka očekáváme aktivitu a vlastní iniciativu při práci s dětmi.

Docházka dobrovolníka a vykonávané činnosti budou evidovány pro potřeby Dobrovolnického centra. 

Odborná praxe či stáž

Praxe v Klubu I.P. je vhodná pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol oborů sociální práce, sociální činnost, sociální a charitativní práce, sociální patologie a prevence, pedagogika volného času, etika v sociální práci, psychologie apod.

NZDM Klub I.P. je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti této fakulty tedy mají u nás přednost při výběru termínu praxe.

Praxe v Klubu I.P. probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách. Očekáváme aktivní přístup a kladný vztah k dětem a mladým lidem.

Praktikanti získají:

  • seznámení s fungováním NZDM (zásady, cíle, SQSS, individuální plánování, Pojmosloví NZDM - Česká asociace Streetwork, doporučení odborné literatury apod.)
  • prohloubení probraného učiva a jeho provázání s praxí (možnost splnění kompetencí, seznámení s projektovým řízením, PR sociálních služeb, financování neziskových organizací apod.)
  • investici do budoucnosti – ujasnění si, zda se chcete věnovat práci v sociálních službách, zda chcete pracovat s cílovou skupinou dětí a mládeže

Odbornou praxi je možno v Klubu I.P. vykonávat po celý rok, mimo letní měsíce. 

Takto svou praxi u nás hodnotí jedna z praktikantek: „Nadšení mladí pracovníci, příjemná atmosféra, velmi dobré vybavení, vysoká účast US, nabízení zajímavých aktivit na dobrovolné bázi, veliká osobní angažovanost všech pracovníků klubu, kamarádský a důvěrný přístup pracovníků. Pracovníci vytváří v klubu atmosféru, ve které jsem se já, a myslím, že i US, cítila jako doma. I kdyby již nedocházelo k žádnému dalšímu výchovně vzdělávacímu působení na US, již ten pocit „jako doma“ je podle mého názoru silně terapeutický a má na US pozitivní vliv. Tato příjemná atmosféra naplňovala i mne a vím, že se mi po této práci i občas posteskne."

V případě zájmu o odbornou praxi či stáž v NZDM Klubu I.P. kontaktujte vedoucí služby
na tel. čísle 723 206 051, nebo na mailu klubip@portusprachatice.cz

Kvalifikační práce ve spolupráci s Klubem I.P.

V případě zájmu o spolupráci na kvalifikační práci (absolventská, bakalářská, diplomová práce) je nutné předem kontaktovat vedoucí zařízení a domluvit se na podmínkách spolupráce. 

NZDM Klub I.P. je anonymní služba, není možné provádět v Klubu I.P. výzkum ke kvalifikační práci bez předchozího písemného souhlasu uživatelů služby.


OTEVÍRACÍ DOBA

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.