Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Terénní rodičovský program SEMAFOR

Rodičovský program Semafor

Program prevence sociálního vyloučení bude pro rodiny v regionu Netolicko-Podkletí-Blanský les mezičlánkem mezi obdobím počínajících problémů, kdy rodina je už ohrožena, ale ještě není v hledáčku sociálních služeb nebo SPOD. Zaměříme se na rodiny, pro něž jsou standardní možnosti finančně, dopravně nebo místně obtížně dostupné. Individuální prací budeme preventivně působit již v počátcích ohrožení, poskytneme materiální a potravinovou pomoc, během prorodinných aktivit zapojíme místní komunity.

Název projektu: Rodičovský program Semafor - Společně hledáme správný směr

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009774

Co pro Vás můžeme udělat
 • Pomůžeme vám zorientovat se v nabídce odborné pomoci blízko vašeho domova.
 • Probereme s vámi témata týkající se výchovy a vzdělávání dětí, jako jsou například problémy související s péčí o dítě, výchovné nebo vztahové
  problémy, úspěch ve škole, školní příprava, obtížné začlenění dítěte v kolektivu, záškoláctví, šikana, kyberšikana nebo užívání návykových látek.
 • Pomůžeme vám se školní přípravou dítěte a naučíme vás, jak školní přípravu zvládat s úsměvem na tváři.
 • Poskytneme vám také materiální či potravinou pomoc.
 • Můžete se těšit na zajímavé společenské akce a setkávání blízko vašich domovů.
Cíle projektu
 1. Snížit ohrožení sociálního vyloučení díky individuální práci v rodinách v rámci preventivního programu na podporu rodiny. Projekt preventivním působením v rodinách předchází prohlubování problémů, které pak již vedou k evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a jiných sociálních služeb, např. při ztrátě bydlení. Projekt je MEZIČLÁNKEM, který reaguje na vznikající problémy v rodinách již při prvotních problémech (např. snížení příjmu při vážném onemocnění) a předchází tak dalšímu stupňování (např. výpověď z důvodu neplacení nájmu). Je mezičlánkem mezi obdobím počínajících problémů, kdy rodina je už ohrožena, ale ještě není v hledáčku sociálních služeb. Projekt sociálním službám předchází - preventivně na rodiny působí, dle vývoje problému informuje o dalších možnostech sociálních služeb a směruje je k jejich využití.
  Projekt unikátním způsobem propojí práci s dětmi i s rodiči. Během setkání poskytneme rodinám dlouhodobý prostor pro řešení situací běžného života, které jsou pro ně obtížné (např. výchovné a jiné problémy související s péčí o dítě jako může být školní úspěšnost dětí, finanční gramotnost, ochrana dětí před škodlivými vlivy a přecházení jejich vzniku: záškoláctví, užívání návykových látek, kyberšikana, vztahové problémy, problémy s uplatněním dětí v kolektivu?).
 2. Realizovat "prorodinné aktivity" formou zážitkových seminářů ve venkovských oblastech, a tím preventivně předcházet narušení funkcí rodiny. Na přípravě seminářů aktivně spolupracovat s místními starosty, případně školami, a aktivizovat tak místní potenciál pro další komunitní práci. Aktivity budou nastaveny tak, aby na sebe tématicky navazovaly, aby byly pro rodiny atraktivní a zároveň je motivovaly a učily lepšímu fungování.
 3. Podpořit informovanost o možnostech pomoci. V rámci projektu vznikne informační balíček zaměřený na představení dostupných služeb s podrobnými informacemi (kontakty, provozní doba, poskytované služby atp.).

Projekt je realizován za finanční podpory EU. 

Kontakt

Doba realizace projektu již uplynula.

Kontakt: Mgr. Jiří Galdia

galdia@portusprachatice.cz

Mob. +420 723 387 803


PONDĚLÍ - STŘEDA 13:00 - 17:00 (schůzky je možné domluvit i mimo tuto dobu)

Oblast působnosti: MAS Blanský les - Netolicko


Kancelář

Velké náměstí 14, Prachatice


 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím výše uvedených údajů, nebo pomocí tohoto formuláře:Mapa oblasti MAS Blanský les - Netolicko