Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Projekty 2020

Projekty, realizované NZDM Klubem I.P. v roce 2020

->> Doučuji, doučuješ, doučujeme 2020 <<-

Primárním cílem projektu bylo snížit obtíže při zvládání školního učiva dětem a mladým dospělým lidem (6-20 let), nacházející se v nepříznivé životní či sociální situaci, poskytnutím bezplatného doučování. Projekt si kladl za cíl podpořit úspěšnou a pravidelnou školní přípravu a docházku (prevence záškoláctví), podpořit touhu po vzdělávání a nových informacích, upevňovat význam vzdělání jako důležité životní hodnoty, podporující dobré uplatnění na trhu práce v pozdějších letech. Podpořit systematickou a pravidelnou domácí přípravu na vyučování, nabídnout a rozvíjet různé techniky podporující učení, zajistit možnost individuálního i skupinového doučování.

Termín doučování je možno domluvit individuálně na telefonu 723 206 051, na emailu klubip@portusprachatice.cz či osobně na adrese Velké náměstí 14, Prachatice.

 

->> Doučuji, doučuješ, doučujeme <<-

Díky grantovému programu POMOZTE DĚTEM - Kuře s aktovkou jsme mohli zdarma pomoci 8 dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí se školní přípravou a návratem do školy po jarním koronavirovém uzavření škol. V podzimních měsích jsme zajišťovali dětem přístup k online výuce, půjčovali jsme výpočetní techniku, poskytovali jsme doučování, podporu a tisk studijních materiálů.

     

 

->> CapsLock – prevence a doučování pro děti <<-

Projektem usilujeme o realizaci aktivit, vedoucích k prevenci rizikového chování dětí a mládeže z ORP Prachatice, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Našim cílem je poskytnout informace a podporovat dovednosti mladých lidí, s cílem předcházet sociálním a zdravotním rizikům, vyplývajících z náročných životních situací, způsobu života a rizikového chování.

V rámci projektu byly využity interaktivní formy práce tvořené psychosociálními hrami, diskusemi, modelovými situacemi, workshopy, besedami, pomocí se školní přípravou, svépomocnými skupinami apod.

Aktivity neformálního vzdělávání byly naplňovány prostřednictvím specifických preventivní, výchovných a pedagogických programů, skupinových prací, které jsou členěny do tematických celků (např. závislosti, poruchy příjmu potravy a zdravý životní styl, finanční a mediální gramotnost, kyberšikana, rizikové trávení volného času apod.).


OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

12:00-17:00  -

Středa

6-20 let

 12:00-17:00  -

Čtvrtek

6-20 let

 12:00-17:00

Pátek

6-20 let

 12:00-17:00   -

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.