Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Programy primární prevence

Všeobecná a selektivní primární prevence poskytovaná klasicky prezenčně ve školách nebo prostřednictvím on-line platforem dle specifik každé školy. 

Jedná se o klasické programy primární prevence, které nenahrazují intervenční programy zaměřené na řešení jednotlivých forem rizikového chování. Nabízené programy primární prevence předcházejí vzniku rizikového chování formou interaktivních a zážitkových technik.

Ceník
  • Cena 2900,- Kč/program - v současné době realizujeme především dvouhodinové programy + cestovné
  • Při komplexních objednávkách (propojená práce žáci - pedagogové - rodiče) dostanete individuální cenovou nabídku
  • Programy jsme schopni realizovat on-line formou
Nabídka dvouhodinových programů

Buď opatrný (pouze v prezenční formě)

  1. ročník- dvouhodinový preventivní program se zaměřuje na poznávání svého já a svého okolí. Cílem tohoto kurzu je odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se zprvu může zdát, že je vše v pořádku.
  2. ročník- dvouhodinový preventivní program se zaměřuje na odhadnutí a řešení nebezpečných a náročných situací v běžném životě. Dále se tento program dotýká objevení svých vlastních zdrojů, o které se mohou v náročných životních situacích žáci opřít, mj. i v rámci skupinové spolupráce třídního kolektivu.

Společně proti šikaně

Dvouhodinový program je určen žákům 3. až 6. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií. Interaktivní průběh programu předává formou skutečných kazuistik informace o formách šikany, typologii oběti a agresora a žáci diskuzí nalézají s pomocí lektorek nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Posiluje vztahy v kolektivu jako cestu k prevenci šikany.


Psychohygiena - mám se rád

Dvouhodinový program vedený v duchu „jak se nezbláznit“. Umožňuje žákům posílit motivaci ke studiu, předává informace, jak pracovat se stresem, emocemi, jak si zajistit psychohygienu a zvládnout náročná životní období. Program přizpůsobíme jakékoli třídě druhého stupně.


Ruku v ruce

Lektoři zábavnou a interaktivní formou pracují během dvou hodin se skupinovou dynamikou. Program je zaměřen  na posílení vztahů a spolupráce třídního kolektivu, komunikace, vzájemného respektu a tolerance. Dvouhodinový program je určen pro žáky od 6. třídy.


Bezpečně po vlnách

Dvouhodinový program seznamuje žáky po dobu dvou hodin s nebezpečím v kyberprostoru, především na sociálních sítích, včetně těch, které se teprve objevují na české platformě.  Diskusní a interaktivní průběh programu předává informace o bezpečném chování a užívání internetu, digitální stopě, digitálním detoxu a ochraně soukromí ve virtuálním světě.  Program má dvě věkové varianty a je vhodný pro žáky 4 - 7. třídy a ekvivalentům gymnázií.


Sex faktor

Během dvouhodinového programu budou žáci seznámeni s fungováním reprodukčního systému mužů a žen, ale i vztahovými a sexuálními rozdíly mezi pohlavími. Zaměříme se na odpovědné sexuální chování, antikoncepci a prevenci pohlavně přenosných chorob. V rámci diskuse mají žáci příležitost získat praktické informace o sexu jako takovém. Program je určen žákům 8. - 9. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií.


Běh na krátkou trať - závislosti

Dvouhodinový program je určen žákům 7. - 8. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií. Diskusní a interaktivní formou předává informace o tom, co lze vnímat jako závislost a jak jejímu rozvoji předcházet. Představí také jednotlivé typy látkových i nelátkových závislostí a jejich specifika, včetně i méně známých dopadů.


Poruchy přijmu potravy

Formou besedy se během dvouhodinového programu zaměříme na téma vzniku, rozvoje, rizik a dopadů známých i méně známých poruch příjmu potravy. Hovořit budeme o mentální anorexii, bulimii, ortorexii, drunkorexii, bigorexii, ale i přejídání. Program je dvouhodinový a je určen žákům 7. - 8. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií.


Sebepoškozování

Interaktivně diskusní dvouhodinový program se věnuje tématu sebepoškozování. Zaměřujeme se na rozpoznání tohoto rizikového chování, práci se spouštěči, práci se stresory a emocemi a alternativní strategie copingu. Program je určen žákům 6. - 9. tříd základních škol a ekvivalentům gymnázií.


Mediální výchova – Umím v tom chodit (pouze v prezenční formě)

Čtyřhodinový program je určen žákům 6. až 9. ročníků ZŠ. Program nabízí žákům interaktivní formou několik různých pohledů na témata mediální výchovy. Pomáhá žákům vyznat se ve velkém množství informací, které se objevují ve zpravodajských kanálech, reklamách i na sociálních sítích a odlišit je od Fake News. Cena programu je 2900,- Kč.


Psychohygiena

Dvouhodinový program vedený v duchu „jak se nezbláznit“ umožňuje
žákům ZŠ a studentům SŠ posílit motivaci ke studiu, předává informace, jak zvládat stresové situace a pracovat tak s emocemi v rámci ukázek dechových a pohybových cvičení. Dále poskytuje možnosti, jak si zajistit vhodnou psychohygienu a umět pracovat s time managementem.

V letošním roce nás podporují