Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Programy primární prevence

Všeobecná a selektivní primární prevence poskytovaná klasicky prezenčně ve školách nebo prostřednictvím on-line platforem dle specifik každé školy. 

Ceník
  • Cena 2900,- Kč/program - v současné době realizujeme především dvouhodinové programy + cestovné
  • Při komplexních objednávkách (propojená práce žáci - pedagogové - rodiče) dostanete individuální cenovou nabídku
  • Programy jsme schopni realizovat on-line formou
Nabídka dvouhodinových programů

Buď opatrný

  1. ročník- dvouhodinový preventivní program se zaměřuje na poznávání svého já a svého okolí. Cílem tohoto kurzu je odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se zprvu může zdát, že je vše v pořádku.
  2. ročník- dvouhodinový preventivní program se zaměřuje na odhadnutí a řešení nebezpečných a náročných situací v běžném životě. Dále se tento program dotýká objevení svých vlastních zdrojů, o které se mohou v náročných životních situacích žáci opřít, mj. i v rámci skupinové spolupráce třídního kolektivu.

Společně proti šikaně

Dvouhodinový program je určen žákům 3. až 6. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií. Interaktivní průběh programu předává formou skutečných kazuistik informace o formách šikany, typologii oběti a agresora a žáci diskuzí nalézají s pomocí lektorek nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Posiluje vztahy v kolektivu jako cestu k prevenci šikany.


Psychohygiena - mám se rád

Dvouhodinový program vedený v duchu „jak se nezbláznit“. Umožňuje žákům posílit motivaci ke studiu, předává informace, jak pracovat se stresem, emocemi, jak si zajistit psychohygienu a zvládnout náročná životní období. Program způsobíme jakékoli třídě druhého stupně.


Ruku v ruce

Lektoři zábavnou a interaktivní formou pracují během dvou hodin se skupinovou dynamikou. Program je zaměřen  na posílení vztahů a spolupráce třídního kolektivu, komunikace, vzájemného respektu a tolerance. Dvouhodinový program je určen pro žáky od 6. třídy.


Bezpečně po vlnách

Dvouhodinový program seznamuje žáky po dobu dvou hodin s nebezpečím v kyberprostoru, především na sociálních sítích, včetně těch, které se teprve objevují na české platformě.  Diskusní a interaktivní průběh programu předává informace o bezpečném chování a užívání internetu, digitální stopě, digitálním detoxu a ochraně soukromí ve virtuálním světě.  Program má dvě věkové varianty a je vhodný pro žáky 4 - 7. třídy a ekvivalentům gymnázií.


Sex faktor

Během dvouhodinového programu budou žáci seznámeni s fungováním reprodukčního systému mužů a žen, ale i vztahovými a sexuálními rozdíly mezi pohlavími. Zaměříme se na odpovědné sexuální chování, antikoncepci a prevenci pohlavně přenosných chorob. V rámci diskuse mají žáci příležitost získat praktické informace o sexu jako takovém. Program je určen žákům 8. - 9. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií.


Běh na krátkou trať - závislosti

Dvouhodinový program je určen žákům 7. - 8. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií. Diskusní a interaktivní formou předává informace o tom, co lze vnímat jako závislost a jak jejímu rozvoji předcházet. Představí také jednotlivé typy látkových i nelátkových závislostí a jejich specifika, včetně i méně známých dopadů.


Poruchy přijmu potravy

Formou besedy se během dvouhodinového programu zaměříme na téma vzniku, rozvoje, rizik a dopadů známých i méně známých poruch příjmu potravy. Hovořit budeme o mentální anorexii, bulimii, ortorexii, drunkorexii, bigorexii, ale i přejídání. Program je dvouhodinový a je určen žákům 7. - 8. ročníků základních škol a ekvivalentům gymnázií.


Sebepoškozování

Interaktivně diskusní dvouhodinový program se věnuje tématu sebepoškozování. Zaměřujeme se na rozpoznání tohoto rizikového chování, práci se spouštěči, práci se stresory a emocemi a alternativní strategie copingu. Program je určen žákům 6. - 9. tříd základních škol a ekvivalentům gymnázií.

V letošním roce nás podporují