Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Praktikanti a dobrovolníci

Hledáme dobrovolníky do našeho klubu!

Než se stanete dobrovolníkem v NZDM

Vstupní pohovor, ve kterém se budeme ptát na:

 • motivaci
 • co od této činnosti očekáváte
 • praxi a vzdělání
 • schopnosti a zkušenosti, které můžete ve své dobrovolnické pomoci využít
 • čas, který jste schopni této činnosti věnovat (chcete se účastnit krátkodobých, dlouhodobých nebo jednorázových akcí)

Seznámení se se zařízením

 • chod zařízení, cílová skupina
 • konkrétní činnosti, které budete vykonávat
 • práva a povinnosti dobrovolníků
 • s principy

Smlouva

na základě dohody je s dobrovolníkem sepsána smlouva, která udává pracovní dobu a vystihuje možnosti dobrovolníka k jeho činnosti

Co nabízíme

 • individuální vedení
 • průběžná zpětná vazba
 • zapojení do přímé práce v NZDM (asistence v přípravě a vedení volnočasových aktivit, speciálních akcí a programů, doučování, kontaktní práce)

Kontakt 

V případě zájmu nás můžete kontaktovat. na tel. čísle 723 206 051, nebo na mailu klubip@portusprachatice.cz

Praxe, stáže

Praxe je zaměřena na sociálně pedagogické činnosti v přímé práci s uživateli služeb v nízkoprahovém klubu.

Komu jsou určeny

 • studentům vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením
 • pracovníkům z jiných příbuzných oborů a zařízení (z NZDM a terénní práce)

Než se stanete praktikantem nebo stážistou v NZDM

Vstupní pohovor, ve kterém se budeme ptát na:

 • motivaci
 • co od této činnosti očekáváte
 • praxi a vzdělání
 • schopnosti a zkušenosti, které můžete využít
 • čas, který jste schopni této činnosti věnovat (otevírací hodiny klubu jsou v odpoledních až večerních hodinách)

Seznámení se se zařízením

 • chod zařízení, cílová skupina
 • konkrétní činnosti, které budete vykonávat
 • práva a povinnosti praktikantů
 • s principy

Smlouva 

 • na základě dohody je s praktikantem sepsána smlouva, která udává pracovní dobu a vystihuje činnosti praktikanta

Co si odnesete

 • seznámení se s fungováním zařízení
 • prohloubení probraného učiva a jeho provázání s praxí
 • investici do budoucnosti – ujasnění si, zda se chcete věnovat práci v sociálních službách

Požadavky zařízení

Praktikant nebo stážista je výchovným příkladem pro děti a mládež navštěvující NZDM

 • dodržení mlčenlivosti - veškeré osobní údaje a informace, které se praktikant dozví o uživatelích služeb v rámci svého působení v organizaci, považuje za přísně důvěrné a může o nich mluvit pouze s příslušnými kolegy NZDM
 • spolehlivost, samostatnost, vstřícnost a aktivita
 • respekt k možnostem pracoviště a k uživatelům služeb
 • osvojit si základní teoretické znalosti o problematice NZDM
 • ctít Etický kodex NZDM, respektovat uživatele služeb jako rovnocenného partnera, který podporuje jeho aktivitu a samostatnost při řešení problémů, a chránit jeho důstojnost a práva
 • držení si vlastních hranic v rámci osobního bezpečí
 • praktikant nebo stážista by měl jít výchovným příkladem pro děti a mládež navštěvující NZDM
 • veškeré osobní údaje a informace, které se praktikant dozví o uživatelích služeb v rámci svého působení v organizaci, považuje za přísně důvěrné a může o nich mluvit pouze s příslušnými kolegy v NZDM
 • povinnost informovat pracovníka, který má praktikanta na starosti o průběhu služby v NZDM
 • poskytnout organizaci zpětnou vazbu – reflexi během a po skončení stáže v písemné podobě (za výkon praxe získá praktikant potvrzení o výkonu praxe, ve kterém je uveden celkový rozsah a období praxe, potvrzení o praxi vydává vedoucí pracovník NZDM)

Kontakt

V případě zájmu nás můžete kontaktovat. na tel. čísle 723 206 051, nebo na mailu klubip@portusprachatice.cz, kde si můžete domluvit schůzku na první informační nezávazné setkání.


OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

12:00-17:00  -

Středa

6-20 let

 12:00-17:00  -

Čtvrtek

6-20 let

 12:00-17:00

Pátek

6-20 let

 12:00-17:00   -

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.