Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Podání stížnosti

Škola má možnost podat stížnost v případě neplnění předem dohodnutých podmínek, nedodržení termínu, obsahu, délky programu, v případě neprofesionální či neetické práce lektorů aj.

Podání stížnosti

Stížnost si může podat i žák - z důvodů popsaných právech a povinnostech – a dále v případech diskriminace a fyzického, psychického, ekonomického či sexuálního zneužití klienta.

Postup a možnosti podání stížnosti:

  1. Přímo zde na webových stránkách realizátorovi projektu nebo vedení organizace
  2. Písemně realizátorovi projektu (vedoucímu PP Phénix), příp. statutárnímu zástupci organizace – Phénix je povinen dát oznamovateli kontakty na jednotlivé osoby
  3. Objednavatel dostane písemné potvrzení o přijetí stížnosti.
  4. Stížnost je zaevidována v knize stížností a mimořádných událostí v zařízení.
  5. Do 1 měsíce od data přijetí bude oznamovateli písemně oznámen způsob řešení stížnosti a případná přijatá opatření.
  6. V případě anonymní stížnosti bude vyrozumění o vyřešení stížnosti vyvěšeno  na webových stránkách po dobu 14 kalendářních dnů.

Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnosti nemusí být brán zřetel.