Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Okruh osob

Cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové události řadíme:

 • problémy v rodině (rozpad rodiny, časté stěhování (pobyt v AD), nové vztahy rodičů, nízká životní úroveň rodiny, neplněné základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, vyčlenění z kolektivu, nezaměstnanost, dluhová problematika, problém s uplatněním na trhu práce)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama, úmrtí v rodině)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • problémy se zákonem a společenskými normami (domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, nízká finanční gramotnost, rasismus)
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)
 • mají problémy s dodržováním pravidel, hranic a respektu k autoritám.

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • nemohou se nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volního času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé situace

 


OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

12:00-17:00  -

Středa

6-20 let

 12:00-17:00  -

Čtvrtek

6-20 let

 12:00-17:00

Pátek

6-20 let

 12:00-17:00   -

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.