Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Na den pracovníkem NZDM Klubu I.P.

Jak vypadá typický den sociálního pracovníka v NZDM Klubu I.P.?

NZDM Klub I.P. existuje v Prachaticích již patnáctý rok. Za tu dobu službu využilo obrovské množství dětí a mladých lidí. Aktuálně je to cca sto klientů ročně. Přesto stále existuje množství nezodpovězených otázek ohledně této sociální služby.

„A co tady děláte, když není klub ještě otevřený?“
„A proč jsi tady už od 8 hodin, když Klub otevírá až odpoledne?“

Odpovědi se dozvíte od pracovnic Klubu I.P., které vás provedou svým typickým pracovním dnem.

Pátek 8:00
Na Klubu je zatím jen vedoucí služby Bc. Hana Bártová, DiS. Balí si pracovní notebook a poznámkový blok a odchází na poradu s projektovým managementem. Cílem porady je připomenout si termíny závěrečných zpráv aktuálních projektů a začít plánovat rozvoj služby v následujícím roce.

8:30
Přichází sociální pracovnice Klubu I.P. Bc. Nikola Eliášová, která je ve službě nová a zatím se zaučuje. Svůj pracovní den začíná zápisem včerejších skupinových aktivit s dětmi. Poté se věnuje studiu metodických postupů ohledně uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby s nově příchozími dětmi. Mezitím sepisuje nápady na činnosti do měsíčního programu na následující měsíc a přidává nový příspěvek na naše sociální sítě aby děti věděly, s kým se dnes na Klubu potkají.

9:30
Přichází pracovnice v sociálních službách Kateřina Majerová. Svůj pracovní den začne zápisem včerejší konzultace a sepsáním nového individuálního plánu. Klub totiž neslouží pouze k volnočasovým aktivitám, pracovnice jsou tady především proto, aby dětem pomáhaly v jejich obtížné životní situaci. Následně vyhledává informace o aktuální nabídce zájmových kroužků pro děti v Prachaticích a chystá se na dnešní konzultaci. Zjišťuje informace o tom, jak probíhá první návštěva v pedagogicko-psychologické poradně.

10:00
Vedoucí služby se vrací z projektové porady. Začíná další porada, tentokrát porada týmu NZDM. Pracovnice si připomenou, co nás čeká během dalšího týdne, rozdělí si pracovní úkoly, zkontrolují schránku na stížnosti a rozeberou aktuální novinky v práci s klienty. Seznámí se s nově uzavřenými individuálními plány, proberou udělené sankce za porušování pravidel Klubu a vzájemně si zreflektují proběhlý týden.

10:30
Všechny tři pracovnice usedají ke svým počítačům a přihlašují se na online debatu vysílanou Českou asociací Streetwork. Debata je na téma spolupráce NZDM a škol a péče o duševní zdraví dětí. Během debaty vedoucí služby přihlašuje pracovnice na školení na téma techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru.

11:30
Pracovnice Kateřina připravuje pracovní listy na odpolední doučování, pracovnice Nikola tiskne materiály o našem NZDM pro stážistku, která se k nám přihlásila na stáž a zároveň studuje naše propagační materiály.

12:00
Všichni poobědvali. Úderem 12. hodiny Klub otevírá své dveře klientům. První přicházejí mladší děti, mají kratší vyučování. První dvě hodiny služby se nesou ve znamení kontaktní práce, práce na individuálních plánech v konzultační místnosti, jednání s novými zájemci o službu a samozřejmě volnočasových aktivit.

14:00
Klub se začíná pomalu plnit, z reproduktoru hraje hudba, na všech stolech je rozehraná nějaká desková hra, počítače pro klienty jsou obsazeny. Přicházejí další děti. Usedají ke stolu a vyndávají dnešní domácí úkoly. Z Klubu se na chvíli stane skupinové doučování. Kdo potřebuje více klidu, může využít doučovací místnost. Při učení je příležitost probrat i novinky ve škole, vztahy se spolužáky, spokojenost s učiteli ale i případné poznámky, důtky apod.

15:00
Začíná program. Dnes si pracovnice přichystaly preventivní aktivitu z oblasti návykových látek, konkrétně rizika kouření. Řeč se netočí jen okolo klasických cigaret, na řadu přichází i žvýkací tabák, nikotinové náplasti a vaping (elektronické cigarety). Některé děti se svěřují se svými zkušenostmi, jiní jen poslouchají. Součástí programu je i nácvik odmítnutí cigarety. Nácviky děti baví, v některých se probudí herecký talent a tak se celý program nese ve velmi humorné a uvolněné atmosféře.

16:00
Přichází starší klientka, která potřebuje individuální rozhovor, pracovnice se s ní odebere do konzultační místnosti. Další pracovnice mezitím komunikuje s jinou klientkou přes Instagram a následně přidává na naše sociální sítě příspěvek z proběhlého programu, aby se děti k dnešním informacím mohly kdykoli vrátit. Chlapci hrají fotbálek, další skupinka dětí si staví bunkr, starší dívky posedávají na gaučích a povídají si o nové spolužačce. Pracovnice postupně pendlují od jedné skupinky ke druhé, zjišťují, co je u koho nového, nabízejí individuální rozhovor, postupně realizují aktivity z individuálních plánů. Veškeré aktivity zapisují, celý pobyt všech přítomných dětí je zaznamenán, včetně kontaktní práce a situačních a krizových intervencí.

17:00
Dnešní služba je u konce. Klub je uklizený, stoly a kliky vydesinfikované. Denní výkaz práce je plný, předávací zpráva zapsaná. Uteklo to jako voda, těšíme se zase zítra.

Chcete být informováni o dění v NZDM Klubu I.P.? 
Sledujte naše sociální sítě - Facebook, Instagram, TikTok.

 


OTEVÍRACÍ DOBA

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.