Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Modernizace NZDM Klubu I.P.

Cílem projektu je modernizace NZDM Klubu I.P. zřizovaného neziskovou organizací Portus Prachatice, o.p.s.

Název projektu: Modernizace NZDM Klubu I.P., Portus Prachatice, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007800

Realizováním projektu chceme zkvalitnit poskytované sociální služby, zamezit sociálnímu vyloučení, podpořit začleňováním dětí v nepříznivé sociální situaci do většinové společnosti. 

Aktivita projektu řeší zatraktivnění a modernizaci NZDM Klubu I.P., který poskytuje odborné sociální služby dětem a mladým dospělým z ORP Prachatice. NZDM Klub I.P. je registrovanou sociální službou dle § 62 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uživatelé služeb NZDM Klubu I.P. se nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, se kterými si neumí sami poradit. V Klubu získávají podporu, pomoc, informace a mohou zde smysluplně trávit volný čas. Mezi poskytované služby patří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílem projektu je zkvalitnit poskytované sociální služby, zpřístupnit je většímu množství klientů a předcházet sociálnímu vyloučení. K tomuto cíli dojdeme nakoupením nového vybavení pro NZDM Klub I.P., čímž zatraktivníme využívání služeb NZDM dalším potřebným dětem a mladým dospělým.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.