Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Hanka

Bc. Hana Bártová, DiS. - Sociální pracovnice

 

Vzdělání:

2023 - doposud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
(Obor: Pedagogika volného času)

9/2022 - 6/2023 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
(Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, celoživotní vzdělávání, 120 hodin)
- kvalifikace pedagoga volného času dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;
- kvalifikace vychovatele dle § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;
- kvalifikace asistenta pedagoga dle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

2017 - 2019 Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice
(Obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě)

2009 - 2012 Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice
(Obor: Sociální práce a sociální pedagogika)
- kvalifikace sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

2004 - 2008 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Vodňany
(Obor: Veřejnoprávní ochrana)

Další absolvované odborné vzdělání:

2017

 • Dítě v náročné životní situaci, Český červený kříž (3 hodiny)
 • Setkání členské základny STREETWORK 2017 - Co nového v oboru?, Česká asociace streetwork, z. s. (4 hodiny)
 • Úvod do kyberkriminality, Portus Prachatice, o.p.s. (6 hodin)
 • Sociální práce s romskou minoritou, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (24 hodin)
 • Média a manipulace, Portus Prachatice, o.p.s. (7 hodin)
 • Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí, Lumos (5 hodin)
 • Základy krizové intervence, MOUSOU (16 hodin)
 • Pomoc obětem trestných činů v praxi sociální práce, Probační a mediační služba ČB (16 hodin)
 • Etika v obrazech sociální práce, APSS (8 hodin)

2018

 • Terénní a nízkoprahové programy 2018 - konference SPOLUPRACUJEME - Česká asociace streetwork, z. s. (2 dny)
 • První pomoc, Český červený kříž, Oblastní spolek Prachatice (4 hodiny)
 • Proč se děti sebepoškozují a jak jim pomoci, DIALOG (6 hodin)
 • Psychosociální péče o nevyléčitelně nemocné, jejich blízké a o pozůstalé, Modrá pomněnka, z. s. (8 hodin)
 • Konference trendy ve fundraisingu a v komunikaci 2018, Fórum dárců
 • Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež, Zřetel s.r.o. (7 hodin)
 • Vedení týmu v sociálních službách, Diakonická akademie (16 hodin)
 • Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění, Diakonická akademie (8 hodin)

2019

 • Konference služeb sociální prevence aneb "Když se chce, tak to jde", APSS (6 hodin)
 • Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace, SOMEPO (6 hodin)
 • Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby, APSS (8 hodin)
 • Sociální práce s ohroženým dítětem I., Edupol (6 hodin)
 • Standardy kvality sociálních služeb, APSS (8 hodin)

2020

 • Manažerská akademie I., Diakonická akademie Praha (80 hodin)
 • Online konference Trendy v sociální práci s dětmi a mládeží, ČAS
 • Online webinář Péče o děti v ohrožení duševního zdraví: Příklady dobré praxe, MZČR

2021

 • Odborná stáž, Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Prachatice (16 hodin)
 • Terénní práce s dětmi a mládeží v praxi, kulatý stůl, Česká asociace streetwork, z.s. 
 • Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách, Česká asociace streetwork, z.s. ve spolupráci s Institutem kontaktní práce, s.r.o. (8 hodin)

2022

 • Online workshop na téma Public relation pro členy ČAS, Česká asociace streetwork, z.s.
 • Konference Terénní a nízkoprahové programy 2022 - Výsledky práce a výzvy, Česká asociace streetwork, z.s. (16 hodin)
 • Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách - úvod do problematiky, Diakonická akademie Praha (8 hodin)
 • Kulatý stůl pro NZDM online, Diakonická akademie Praha (8 hodin)
 • Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost - úvod do tématu v praxi sociálních služeb, Institut kontaktní práce, s.r.o., Česká asociace streetwork, z.s., Praha (8 hodin)

2023

 • Užívání kratomu a jeho následky, ONLINE, Česká asociace streetwork, z.s. (Renarkon, o.p.s.)
 • Mezioborové setkání k dětskému duševnímu zdraví, ONLINE, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
 • Právní minimum pro vedoucí a sociální pracovníky sociálních služeb, Diakonická akademie Praha (16 hodin)
 • Rizikové chování žáků základních škol, DO SVĚTA, z.s., MAS Šumavsko, z.s.

Bc. Hana Bártová, DiS.