Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Hanka

Bc. Hana Bártová, DiS.

Realizátorka a sociální pracovnice

 

Email: bartova@portusprachatice.cz 

 

"Zlepšete sami sebe, tím se zlepší vše." Nietzsche

 

Vzdělání

2017 - 2019

Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice

Obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

 

2009 - 2012

Vyšší odborná škola sociální Prachatice

Obor: Sociální práce a sociální pedagogika

 

2004 - 2008

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Vodňany

Obor: Veřejnoprávní ochrana

 

Další absolvované odborné vzdělávání

 • Dítě v náročné životní situaci, Český červený kříž (3 hodiny)
 • Setkání členské základny STREETWORK 2017 - Co nového v oboru?, Česká asociace streetwork, z. s. (4 hodiny)
 • Úvod do kyberkriminality, Portus Prachatice, o.p.s. (6 hodin)
 • Sociální práce s romskou minoritou, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (24 hodin)
 • Média a manipulace, Portus Prachatice, o.p.s. (7 hodin)
 • Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí, Lumos (5 hodin)
 • Základy krizové intervence, MOUSOU (16 hodin)
 • Pomoc obětem trestných činů v praxi sociální práce, Probační a mediační služba ČB (16 hodin)
 • Etika v obrazech sociální práce, APSS (8 hodin)
 • Terénní a nízkoprahové programy 2018 - konference SPOLUPRACUJEME - Česká asociace streetwork, z. s. (2 dny)
 • První pomoc, Český červený kříž, Oblastní spolek Prachatice (4 hodiny)
 • Proč se děti sebepoškozují a jak jim pomoci, DIALOG (6 hodin)
 • Psychosociální péče o nevyléčitelně nemocné, jejich blízké a o pozůstalé, Modrá pomněnka, z. s. (8 hodin)
 • Konference trendy ve fundraisingu a v komunikaci 2018, Fórum dárců
 • Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež, Zřetel s.r.o. (7 hodin)
 • Vedení týmu v sociálních službách, Diakonická akademie (16 hodin)
 • Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění, Diakonická akademie (8 hodin)
 • Konference služeb sociální prevence aneb "Když se chce, tak to jde", APSS (6 hodin)
 • Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace, SOMEPO (6 hodin)
 • Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby, APSS (8 hodin)
 • Sociální práce s ohroženým dítětem I., Edupol (6 hodin)
 • Standardy kvality sociálních služeb, APSS (8 hodin)
 • Manažerská akademie I., Diakonická akademie Praha (Jak úspěšně jednat s lidmi v prostředí sociálních služeb, 16 hodin)

OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

13:00-17:00 17:00-18:00

Středa

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Čtvrtek

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Pátek

6-20 let

 13:00-17:00  17:00-18:00

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.

Bc. Hana Bártová, DiS.

NZDM Team 2020:

NZDM Team 2019:

NZDM Team 2018:

NZDM Team 2017: