Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

GDPR

Jsme Portus Prachatice, o.p.s., se sídlem Prachatice I, Velké náměstí 14, 383 01, IČ 63913381, jsme zapsaní u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. O 340.

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře/mailu/telefonátu

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailu, případně prostřednictvím telefonické komunikace. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

2. Zpracování osobních údajů v případě poskytování služeb

Pokud využijete naše služby (péče o děti v dětském klubu Volyňka a na příměstských táborech), budeme zpracovávat zejména tyto osobní údaje:

  • údaje o dítěti (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní pojišťovna)
  • údaje o zákonných zástupcích (jméno, příjmení, kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, bydliště, zaměstnání)
  • údaje o poskytované službě (účast v dětském klubu nebo táboře, termíny, související údaje, docházka)

 Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom poskytli naše služby, zároveň zabezpečili chod klubu/tábora, zajistili bezpečnost všech dětí a dále abychom splnili a doložili splnění podmínek dotačního projektu EU.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – z důvodu oprávněného zájmu.

 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby.

 3. Informace o zdravotním stavu dítěte

 Pokud nám ho sdělíte, budeme zpracovávat zdravotní stav dítěte.

Na základě jakého právního důvodu?

Pokud se nejedná o povinné zpracování na základě právních předpisů (např. v případě COVID-19), jedná se o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Souhlas je dobrovolný, udělovaný zákonným zástupcem.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu poskytování naší služby a poté 10 let od poskytnutí služby.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto s námi pracují některé osoby, které se k datům mohou dostat proto, že nám pomáhají s chodem společnosti nebo se jedná o zřizovatelské/kontrolní orgány. Jsou to:

  • Společnosti poskytující IT podporu (CRnet s.r.o. J. Boreckého 1002/21, České Budějovice 370 11, IČO 26030713),
  • Společnosti zajišťující účetnictví a daně (Tomandlová Vendula, Chvalšiny 115, 382 08 Chvalšiny, IČO 73494968 a Jana Šmídová, U Maxů 251, 384 11 Netolice, IČO 09219625),
  • Základní škola Volyňka, z.s. Černětice 12, 387 01 Volyně, IČO 05200423
  • Poskytovatel dotace ESF ČR.

Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropské unie.

III. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese portus@portusprachatice.cz   nebo zavolejte na tel. č. 722 928 192.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s právními předpisy, tam, kde je to možné, jsou osobní údaje pseudonymizovány v maximálním rozsahu.

Nedochází u nás k profilování.

Proti zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.


Kontaktní údaje

Portus Prachatice, o.p.s.
Velké náměstí 14
383 01 Prachatice

IČO 63913381

č. ú. 19-4334970267/0100

datová schránka: ctteh96

Mob. 722 928 192

Spisová značka: O 340 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zprávy
MINI GP JIŽ POTŘETÍ

MINI GP JIŽ POTŘETÍ

Poslední srpnový pátek proběhl již 3. ročník závodu dětských odrážedel Mini GP Prachatice. Na čtyři desítky dětských závodníků ve věku 2 až 8 let zaplnilo sluncem rozpálené ...

Portus

všechny články