Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Flexibilní formy práce

Pro podporu flexibilních forem práce jsme nejprve utvořili propagační materiál, respektive dokument, který podrobně popisuje nejen existující možnosti, ale především výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance umožňovat pracovat v takovémto režimu.

Podpora utváření flexibilních forem práce

Z tohoto dokumentu jsme následně vyrobili velmi zajímavý propagační leták a zajistili jeho distribuci, a to nejen směrem k ženám vracejícím se na trh práce, ale především směrem k zaměstnavatelům, a to prostřednictvím Oblastní hospodářské komory v Prachaticích, Městského úřadu v Prachaticích, Městské knihovny v Prachaticích a dvou základních škol. Za důležité považujeme i spolupráci s neziskovými organizacemi, protože ty jsou jedni z nejčastějších zaměstnavatelů umožňující různě upravené formy pracovní doby. Taktéž jsme uspořádali tři tematické semináře, při kterých jsme propagovali flexibilní formy práce a jejich výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměřili jsme se především na oblast podnikatelskou, neziskový sektor, státní správu a samosprávu. Při těchto setkáních jsme zjišťovali nejen vůli zaměstnavatelů utvářet flexibilní formy práce, ale i jejich možnosti, zda to s ohledem na jejich činnost vůbec lze. Flexibilní formy práce taktéž propagujeme na našich webových stránkách a v současné době připravujeme dotazníkové šetření, jehož cílem bude zjistit, zájem jak o flexibilní formy práce, tak o podnikatelkou činnost.


Nová adresa RC Sluníčko:

Starokasárenská 192
383 01 Prachatice

Sluníčkový program
ČTVRTEK 9:00 - 12:00
PÁTEK      9:00 - 12:00

 

 

Herna RC Sluníčko
ÚTERÝ  14:30-17:30
ČTVRTEK  14.30-17:30
   
COWORKING
PONDĚLÍ 8.00-12.00
13.00-17.00
ÚTERÝ 13.00-17.00
STŘEDA 8.00-12.00
13.00-17.00
ČTVRTEK 8.00-12.00
13.00-17.00
PÁTEK 8.00-12.00
13.00-17.00

 

Zpravodaj Sluníčko
Flexibilní zaměstnavatel

Flexibilní zaměstnavatel

Flexibilita zaměstnanců je jeden z nejpožadovanějších požadavků při výběrových řízení snad v každém odvětví. Nezisková organizace Portus Prachatice v současné době testuje ...

Sluníčko

všechny články