Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Dětská skupina Portusáček pro dětí od 1-6 let

Dětská skupina Portusáček je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Jedná se o pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, kapacita zařízení max. 8 dětí

Nachází se na adrese Starokasárenská 192, Prachatice.

Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, a zákona o dětských skupinách. 

Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte (fyzický pohyb, spánek, odpočinek, zdravotní způsobilost…).

Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu.

Vycházíme vstříc i rodičům a dětem se speciálními potřebami, např. dětem s vadami řeči, poruchami chování, mimořádně nadaným, jiné národnosti …

Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Děti učíme prostřednictvím hry. 

Děti nepodporujeme v soutěživosti, vedeme je k vzájemné spolupráci.

Věková různorodost dětí ve skupině (věk 1 – 6 let) a malý počet dětí ve skupině umožňuje vytvářet kamarádské vazby a rozvíjet sociální vnímání, kdy starší děti předávají své dovednosti a pomáhají mladším dětem.

O děti pečuje kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.

S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

Dětská skupina je realizována za finanční podpory EU. 

Název projektu: Portusáček reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008544

Jak to u nás chodí

Dětská skupina Portusáček je určena pro děti od 1-6 let, jedná se o celodenní péči o dítě. Provozní doba je od 7:00 - 16:30 hod, je možné upravit ...

Příjem do dětské skupiny Portusáček

Děti jsou přijímány na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace bez které nelze dítě příjmout.

Kontakty Portusáček

Kontakty na vedoucí a chůvičky.


Nová adresa RC Sluníčko:

Starokasárenská 192
383 01 Prachatice

Sluníčkový program
ČTVRTEK 9:00 - 12:00

V současné epidemiologické situaci je nutné si na Sluníčkový program rezervovat místo na email: slunicko@portusprachatice.cz .

Děkujeme za pochopení.

 

Herna RC Sluníčko
ÚTERÝ  15:00-18:30
ČTVRTEK  15:00-18:30
 PÁTEK    9:00-12.00
Provozní doba
Pondělí 7:00-16:30
Úterý 7:00-16:30
Středa 7:00-16:30
Čtvrtek 7:00-16:30
Pátek 7:00-16:30