Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Naše cíle

Cíle všeobecné primární prevence

Cíle vycházející z KAB modelu

 • Pomoci každému jedinci si uvědomit, že i jeho se dopady rizikového chování týkají, nejen jeho, ale i jeho okolí.
 • Poskytnout mu přehled poznatků, přispět k jejich osvojení a orientaci.
 • Umožnit výběr vlastního postoje.
 • Pomoci v orientaci možností.
 • Dát prostor k upevňování vnitřních postojů a přesvědčení, tak, aby si sám jedinec za ním pevně stál a zakotvil si jej do jeho myšlení, chování a jednání.

Základní cíl primární všeobecné prevence 

 • Zaměřujeme se na předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování.
 • Ovlivňování chování směrem ke zdravému životnímu stylu a zabránění tak vzniku poruchy zdraví.
 • Podpora protektivních faktorů (snižujících riziko).
 • Osvojování si žádoucích sociálních dovedností (např. odmítání).
 • Zprostředkování základních informací.
 • Mapování zkušenosti s problematikou a informací o problematice, sociálního zázemí, školního klimatu a případného trávení volného času.
Cíle primární selektivní prevence

Cíle selektivní primární prevence vycházející z KAB modelu

 • Pomoci každému jedinci si uvědomit, že konkrétní rizikové chování má dopad na něj i jeho okolí.
 • Poskytnout mu přehled poznatků, přispět k jejich osvojení a orientaci.
 • Umožnit výběr vlastního postoje.
 • Pomoci tápajícím v orientaci možností cest.
 • Nastavit vnitřní přesvědčení a postoj tak, aby si sám jedinec za ním pevně stál a zakotvil si jej do jeho myšlení, chování a jednání.

Základní cíl primární selektivní prevence

 • Zaměřujeme se na předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování.
 • Ovlivňování chování směrem ke zdravému životnímu stylu a zabránění tak vzniku poruchy zdraví.
 • Podpora protektivních faktorů (snižujících riziko).
 • Osvojování si žádoucích sociálních dovedností.
 • Zprostředkování základních informací o rizikovém chování.
 • Zmapování zkušenosti s problematikou a informací o problematice, sociálního zázemí, školního klimatu a případného trávení volného času, a následně poskytnout orientaci v situaci.