Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Cíle klubu I.P.

Klademe si za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a to předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se zorientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle Klubu I. P. jsou:

  1. Osobní rozvoj

Klienti zvládají své emoce a chování

Klienti mají zdravé sebevědomí, jsou samostatní a soběstační

Klienti zlepší své komunikační dovednosti

Klienti znají svá práva a povinnosti

Klienti mají prostor pro odpočinek, zklidnění a dokáží si vymyslet a zrealizovat činnosti, které je budou rozvíjet a naplňovat

 

  1. Vztahy

Klienti zvládají zdravě řešit konflikty

Klienti znají své limity a hranice v mezilidských interakcích

Klienti zlepšují své vztahy s vrstevníky, rodinou a dalšími osobami ve svém okolí

 

  1. Oblast vzdělávání a prevence

Klienti mají lepší školní prospěch

Klienti mají základní hygienické návyky

Klienti mají kompetence ke hledání práce, brigády, školy, bydlení apod.

Klienti si umějí najít informace, které potřebují

Klienti znají rizika v oblasti sociálně patologických jevů (užívání návykových látek, šikana, nástrahy kyberprostoru, sebepoškozování, poruchy přijmu potravy apod.)

 

 


OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

12:00-17:00  -

Středa

6-20 let

 12:00-17:00  -

Čtvrtek

6-20 let

 12:00-17:00

Pátek

6-20 let

 12:00-17:00   -

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.