Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Cíle klubu I.P.

Klademe si za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a to předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se zorientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle Klubu I. P. jsou:

  • Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu
  • Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu I. P.
  • Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti
  • Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací
  • Poskytovat podporu a pomoc vedoucí k rozvoji samostatnosti uživatelů služby
  • Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a  aktivního trávení volného času cílové skupiny
  • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině
  • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů

OTEVÍRACÍ DOBA
 

Klub otevřen

Individuální
konzultace

Pondělí

6-20 let

 -  12:00-17:00

Úterý

6-20 let

13:00-17:00 17:00-18:00

Středa

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Čtvrtek

6-20 let

 13:00-17:00 17:00-18:00

Pátek

6-20 let

 13:00-17:00  17:00-18:00

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.