Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Rok 2022 v NZDM Klubu I.P.

Rok 2022 přinesl spoustu nových zážitků a poznatků. Pojďte si je s námi připomenout.

Datum: 22.12.2022 | Zhlédnuto: 535x

Metodický rozvoj služby aneb stále se učíme

Rok jsme odstartovali dvoudenní metodickou návštěvou Mgr. Roberta Knebla z NZDM Coolna Znojmo (Oblastní charita Znojmo), která nám pomohla s rozjezdem terénní formy poskytování služby. Zapojili jsme se do výzkumu třech bakalářských prací studentek Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématy výzkumů bylo: nízkoprahová centra na vybraných sociálních sítích, možnosti využití sociálních sítí pro práci s klienty v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a distanční výuka u dětí z vyloučených lokalit. Všem studentkám děkujeme za spolupráci.

Po celý rok jsme se věnovali vzdělávání. Poskytli jsme odbornou stáž pracovnici NZDM Kompas (Charita Jindřichův Hradec), vzdělávali jsme se v oblasti psychiatrických onemocnění, účastnili jsme se Konference Terénní a nízkoprahové programy 2022 v Praze (Česká asociace streetwork) i Jihočeská konference ČAS v Českých Budějovicích. Zdokonalovali jsme se v přípravách preventivních aktivit pro mladé, diskutovali jsme na kulatých stolech NZDM, pořádaných Diakonickou akademií Praha. Poslední absolvované školení roku bylo na téma anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost v NZDM.

Odbornou praxi v rámci přípravy na povolání sociálního pracovníka jsme poskytli celkem pěti studentům. Dvěma studentkám Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, jednomu studentovi z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dvěma studentkám Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Mládež z NZDM Klubu I.P. se vyzná ve financích i trhu práce

Mladí dospělí z NZDM Klubu I.P. se, díky pravidelným preventivně-vzdělávacím aktivitám, které probíhaly po celý rok 2022, dozvěděli základy finanční gramotnost, naučili se orientovat na trhu práce, vyzkoušeli si pracovní pohovor a podstoupili psychologický test profesní orientace.

Formou interaktivních programů se neorganizovaná prachatická mládež naučila sestavit si osobní rozpočet, vyhledat pracovní nabídky a odpovědět na ně, sepsat motivační dopis a připravit se na pracovní schůzku (včetně vhodného oblečení a účesu).

Díky programům jsme pomohli mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí uvědomit si hodnotu vzdělání, vymezit si rámec své budoucí profesní orientace a získat praktické kompetence, které uplatní při vstupu na trh práce. Součástí programů byl i nácvik prezentování před publikem.

Aktivity byly voleny tak, abychom motivovali mladé lidi k dalšímu studiu a zamezili předčasnému odchodu ze vzdělávání. Součástí bylo i pravidelné doučování, které bylo zdarma.

Preventivní programy i doučování finančně podpořil Jihočeský kraj, Nadace ČEZ, Dárcovský program ČEPS a Nadace rozvoje občanské společnosti, výzva PEPCO. Děkujeme!

Akce roku 2022

Trend elektronických cigaret se nevyhnul ani prachatické mládeži

Málokdo nezaregistroval stoupající oblibu nikotinových sáčků a ochucených elektronických cigaret u mladých lidí. Tématu jsme se věnovali i my v NZDM Klubu I.P., a to nejen formou preventivních programů, ale také aktivním sběrem dat v terénu města Prachatice. Od září do listopadu se pracovníci Klubu I.P. pohybovali v okolí Tatranu a dopravního hřiště s anonymním dotazníkem, který zjišťoval informovanost v oblasti škodlivosti vapování a kouření. Z výsledků ankety vyplynulo, že tématu je v prachatických základních školách věnováno jen velmi málo času. Sběr dat bude probíhat i v roce 2023.

Potkáte-li v okolí DDM, dopravního hřiště či Tatranu pracovníka, označeného jako terénní pracovník NZDM Klubu I.P., nebojte se ho oslovit. Ať už s žádostí o anonymní zapojení do ankety, nebo s požadavkem o informace a letáček o naší službě. Rádi se s vámi setkáme. V terénu nás můžete potkat každé úterý a čtvrtek odpoledne.

Děkujeme!

Na činnosti NZDM Klubu I.P. se v roce 2022 podíleli: Realizátorka a sociální pracovnice Bc. Hana Bártová, DiS., pracovnice v sociálních službách Kateřina Majerová, sociální pracovnice Bc. Nikola Eliášová. Za pomoc děkujeme také Mgr. Zuzaně Pelikánové a Mgr. Silvii Galdia.

Děkujeme všem, se kterými jsme měli možnost spolupracovat a přejeme klidné Vánoce a vše nej do roku 2023.


Aktuality

Týden nízkoprahových klubů pro děti a mládež se již blíží

Od 18. září do 22. září se bude konat již 17. ročník Týdne Nízkoprahových klubů a Klub I.P. toho bude opět součástí.
5.9.2023 11:19

Máte pocit, že kontakt s vaším dítětem není dostačující?

Předávání dítěte mezi rodiči je zatíženo konfliktem? Dítě kontakt s druhým rodičem odmítá? V těchto případech je možné využít služby Asistovaných kontaktů.
5.9.2023 09:19

„Přišel jsem o práci! Jsem na dně!“ Pomocnou ruku nabízí Krizové centrum

„Na Krizové centrum se obrátil pan Petr (49 let). Sdělil, že v nedávné době přišel o zaměstnání. Svou práci a kolegy měl moc rád a náhlý nucený odchod byl pro něj velký šok,“ popisuje jednu z nedávných konzultací vedoucí krizového centra Mgr. et Bc. Lenka Turková.
22.8.2023 10:39

Při rozvodu rodičů prožívá dítě nejistotu, nenechte ho v tom samotné

Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem, díky podpoře Nadace J&T pracuje s rodinami, které procházejí rozvodem nebo rozchodem. Zájem o tyto služby je vysoký.
12.7.2023 12:01

... přejít na aktuality