Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Rok 2021 v NZDM Klubu I.P.

Činnost Klubu I.P. byla i v roce 2021 ovlivněna pokračující pandemií COVIDu19. Kapacita služby byla až do května omezena pouze na jednoho klienta v daný okamžik. Předchozí rok 2020 nás ale mnohé naučil.


Datum: 20.12.2021 | Zhlédnuto: 565x

Improvizace a každodenní sledování nových vládních omezení se stalo rutinou. Preventivní a volnočasové aktivity se přesunuly do online prostředí, pracovníci byli denně k dispozici na online konzultace, každý týden probíhalo zabezpečené online vysílání, prostřednictvím kterého se mohli klienti Klubu I.P. spojit se službou přes videohovor.

Samozřejmostí byla i pomoc s distanční výukou a doučování. V letních měsících pracovnice Klubu I.P. doučovala také anglicky mluvící děti, kteří se potřebovali naučit základy češtiny.

Nejčastěji řešené problémy v Klubu I.P.

Špatný školní prospěch, nezúčastňování se distanční výuky, nevhodné domácí podmínky pro online výuku, nedostatečné materiální zabezpečení rodiny (jídlo, oblečení, hygiena, školní potřeby, technické vybavení apod.), rozvrácené vrstevnické skupiny, zhoršení duševního zdraví (strach, nervozita, neochota zapojovat se skupinových aktivit), vyloučení z kolektivu, experimentování s návykovými látkami, pasivní trávení volného času. To jsou nejčastější situace, se kterými se aktuálně děti, docházející do Klubu I.P., setkávají.

Léto jsme si užili na plno

V červenci jsme si užili příměstský tábor, v rámci kterého jsme vyrazili na pět jednodenních výletů (Vítkův Hrádek a koupání v Lipně, Areál lesních her ve Stožci, outdoorchallenge a koupání ve skautském tábořišti ve Vitějovicích, Stezka čápa Vodňana a bowlingový turnaj ve Vodňanech a sportovní hry ve Strunkovicích nad Blanicí).

Představení nového týmu v rámci #TNK2021

V září jsme se tradičně zúčastnili Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork. V rámci týdenní kampaně jsme v reálném čase sdíleli náš typický pracovní den na našich sociálních sítích (Instagram, TikTok, Facebook). Cílem bylo seznámit veřejnost s náplní práce sociálního pracovníka v NZDM. Týden NZDM vyvrcholil přespávačkou pro klienty, která byla tentokrát zaměřena na posílení duševního zdraví.

Od října se provozní dny Klubu I.P. opět rozdělily. V úterý a ve středu je otevřeno pro starší (12-20 let), čtvrtky a pátky patří mladším dětem (6-11 let). Pondělky zůstávají zaměřeny na individuální konzultace nebo doučování pro obě věkové kategorie.

V říjnu jsme otevřeli své dveře pro veřejnost. Společně s Krizovým centrem jsme uspořádali tradiční akci v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb. Den otevřených dveří byl spojen s možností využití oblečení z našeho charitního šatníku. Akce se zúčastnilo celkem cca 30 návštěvníků.

Nuda na klubu neměla šanci

Jakmile okolnosti dovolily, zorganizovali jsme na klubu několik akcí. Za zmínku určitě stojí preventivní workshop „Cigareta není cool“ od Kontaktního centra Prachatice (Prevent99), exkurze do WEDOS Internet v Hluboké nad Vltavou, halloweenská párty či vánoční párty. Další plánované akce jsme byli nuceni přesunout, vlivem zhoršující se pandemické situace v podzimních a zimních měsících. Nápadů máme spoustu, v roce 2022 je na co se těšit.

Spolupracovali jsme

Za finanční podporu velmi děkujeme Jihočeskému kraji, grantovému programu POMOZTE DĚTEM - Kuře s aktovkou (NROS). Za sponzorský dar děkujeme také firmě Primeros Condom.

       

V listopadu jsme se zapojili do prvního ročníku Bubnovačky, pořádaného Centrem Locika na podporu ochrany dětí před násilím.

Děkujeme školám

Na exkurzi se k nám letos vydali studenti a studentky ZŠ Národní v Prachaticích a studentky oboru sociální práce Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích.

Klub I.P. poskytl odbornou praxi celkem třem studentkách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a jedné studentce Teologické fakulty JU v ČB. 

Pracovnice Klubu I.P. absolvovali odbornou stáž v Městské charitě České Budějovice, NZDM V.I.P., vzdělávali se v oblasti individuálního plánování, prevence rizikového chování v kyberprostoru a v sexuální výchově a práci s mládeží. Zúčastnili jsme se také kulatého stolu terénní sociální práce s mládeží.

Nové výzvy do roku 2022

Od ledna 2022 budou sociální pracovnice Klubu I.P. vyrážet také do terénu. Děti a mladí dospělí od 6 do 20 let se budou moci setkat s terénními pracovnicemi každé úterý a čtvrtek mezi 15. a 18. hodinou v následujících lokalitách: Tatran Prachatice, dopravní hřiště u DDM a okolí obchodního domu Kaufland.

Kromě poradenství, informačního servisu a prevence sociálně patologických jevů, budou pracovnice nabízet také pomoc se školní přípravou. Terénní pracovnice budou označeny průkazkami s fotografií a nápisem „Terénní pracovník NZDM Klub I.P.“ a batohy s logem služby. Veškeré poskytované služby jsou zdarma. Lokality a časy pohybu pracovníků budou v reálném čase zveřejňovány na našich sociálních sítích.

V rámci přípravy na terén jste nás mohli již od listopadu potkávat v ulicích Prachatic v rámci depistáží a monitoringu.

Tým NZDM Klubu I.P. v roce 2021

Tým Klubu I.P. v roce 2021 tvořili: realizátorka a sociální pracovnice Bc. Hana Bártová, DiS., sociální pracovnice Bc. Markéta Šestáková, sociální pracovnice Mgr. Jana Fleischmannová, pracovník v sociálních službách Miroslav Bednár, pracovnice v sociálních službách Kateřina Majerová, sociální pracovnice Bc. Nikola Eliášová. Za pomoc děkujeme také Ivaně Grillové, Mgr. Zuzaně Pelikánové a Mgr. Silvii Galdia.

Děkujeme všem, se kterými jsme měli možnost spolupracovat. Přejeme klidné a radostné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2022.


Aktuality

Krizové centrum v Prachaticích pomáhá rodinám během rozvodu

Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem (Portus Prachatice, o.p.s.) díky podpoře Nadace J&T dokáže pomoci v rozvodových tahanicích.
28.6.2022 16:52

Portus Prachatice na konferenci České asociace streetwork

Již po jedenácté proběhla dvoudenní celorepubliková oborová konference Terénní a nízkoprahové programy 2022, tentokrát s podtitulem Výsledky práce a výzvy.
20.5.2022 13:12

Naučte se, jak objevit talenty u svých dětí

Seminář pomůže pochopit, jak využívat každodennost k poznání jedinečnosti dítěte.
11.5.2022 12:54

Zveme na workshop Vědomý time-management

Seznamte se se způsoby, jak nastolit harmonii ve svém pracovním i soukromém životě.
11.5.2022 12:49

... přejít na aktuality