Zásady naší práce • Anonymita a mlčenlivost- služby jsou anonymní a pracovníci zachovávají mlčenlivost 

- je na Vašem posouzení, jaké informace o sobě sdělíte

- pracovník o Vás vede informace, avšak jen pro potřeby poskytnutí kvalitní pomoci a s ohledem na plánování služby dle Vašich potřeb

- sdělit informace třetí osobě je možné pouze po Vašem písemném souhlasu  (vč. obeznámení, zda do Krizového centra docházíte)

- v případech stanovených trestním zákoníkem, ze kterého vyplývá oznamovací povinnost, se mlčenlivost ruší – i tehdy jste obeznámen o předání informací (máme-li na Vás kontakt), avšak informace mohou být předány i bez Vašeho souhlasu

- dojde-li k setkání pracovníka a Vás mimo pracoviště, je zájem o kontakt ponechán na Vás s ohledem na zachování Vaší anonymity

 • Bezplatnost – veškeré služby jsou poskytovány bezplatně
 • Respekt ke každému – služby jsou Vám poskytovány bez ohledu na Váš věk, pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení, společenský a sociální status, osobní názory apod.
 • Profesionalita – služby jsou poskytovány pracovníky s odpovídajícím vzděláním a praxí

- pracovníci se i v průběhu pravidelně vzdělávají a účastní se intervizí a supervizí

- ke každému z Vás přistupujeme tak, aby služba odpovídala Vašim potřebám

 • Respektování práv klientů služby – zařízení respektuje veškerá Vaše práva (chcete-li znát svoje práva u nás, najdete je pod jinou záložkou) 
 • Dostupnost – nabízené služby jsou dostupné ve zveřejněné otevírací době bez zbytečného odkladu a v nejbližší možné době.
 • Dobrovolnost, informované rozhodnutí - pracovník respektuji Vaši dobrovolnost ve využívání služby, nemůže Vás do toho nutit - jen Vy se můžete rozhodnout na základě informací o podmínkách, právech, povinnostech.
 • Individuální přístup – služba je Vám poskytována na základě Vašich potřeb a možností, se kterými přicházíte.
 • Aktivita klientů služby – pracovník od Vás zjišťuje Vaše potřeby a na základě Vašich možností Vám pomáháme najít řešení Vaší situace vlastními silami. Sami se rozhodnote, zda potřebujete více schůzek v Krizovém centru. 
 • Důraz na zájmy dítěte – zařízení má pověření k sociálně právní ochraně dětí.
 • Návaznost a spolupráce s ostatními zařízeními

- pracovníci disponují kontakty na návazné služby

- máte-li potřebu, se kterou Vám nedokážeme pomoci my, můžeme Vám doporučit některou z návazných služeb (je jen na Vás, zda toho využijete)

- s těmito zařízeními lze ve Vaší situaci jednat pouze s Vaším písemným souhlasem 

 • Etika práce – pracovníci respektují etický kodex organizace a pracovníků v pomáhajících profesích.OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek