Kyberkriminalita na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Vzdělávání v oblasti kyberkriminality


Portus Prachatice, o.p.s. jako akreditovaná vzdělávací instituce nabízí vzdělávací semináře z oblasti kyberkriminality (formy kyberšikany, rizika sociálních sítí – zejména Facebook, fenomén Google, rodičovská kontrola, bezpečné chování na Internetu, rizika smartphonů a tabletů, ochrana soukromí, rizika počítačových her, ...).


Aktuality kyberkriminalita
  • Nabídka prevence kyberkriminality pro školy

    Komplexní balíčky pro děti, rodiče a pedagogyPro velký zájem ze strany škol nabízíme komplexní programy z oblasti prevence kyberkriminality pro všechny cílové skupiny - žáky a studenty, rodiče a pedagogy.

  • Trestně-právní aspekty kyberkriminality

    Seminář na Jihočeském krajiJihočeský kraj ve spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s. srdečně zve pracovníky PIS Policie ČR, obcí, OSPOD, neziskových organizací, Probační a mediační služby a pracovníky pedagogickopsychologických poraden k účasti na odborném semináři

  • Jak na problémy ve virtuálu

    Praktická nabídka pomociPortus Prachatice nově nabízí on-line poradenství a pomoc v oblasti kyberkrimanility.