Klub I.P. na FBimage/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Projekty 2017 

Projekty realizované v roce 2017

Na klubu s Albertem 

Cílem je informovat děti a mládež od 6 do 20 let věku o nebezpečí rizikového chování (např. šikana, agresivita, domácí násilí, kyberkriminalita, sexualita, závislostní chování). Preventivní programy probíhají každý týden po dobu dvou hodin. Každý měsíc je věnován jednomu tématu.

Programy probíhají od ledna do června 2017. 

 

Je to v kapse 

Cílem je zvýšit finanční gramotnost dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 20 let. Zájemci získají informace o světě financí, lépe porozumí hodnotě peněz, naučí se orientovat v široké nabídce finančních služeb a zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt probíhá ve středu a ve čtvrtek od dubna 2017 do prosince 2017.

 

 

3D modelování a 3D tisk 

Zájmový kroužek pro děti a mládež od 11 do 20 let. Zájemci si sestaví a oživí 3D tiskárnu, seznámí se s kalibračním a zkušebním tiskem, naučí se provozovat a udržovat 3D tiskárnu, zjistí, z jakých materiálů se tiskne, případně si sestaví své vlastní 3D modely pro tisk.  Maximální kapacita je 10 zájemců na jednom setkání.

Kroužek probíhá 1x týdně ve čtvrtek odpoledne (mimo letní prázdniny).

Doučování 

Individuální i skupinové doučování školní látky dětem a mladým lidem od 6 do 20 let. Doučování může probíhat také formou svépomocné skupiny.

Doučování probíhá v úterý mezi 15:00 a 17:00 hod. Lze předem domluvit individuální termín a čas doučování.

 


 

Činnost NZDM Klubu I.P. v roce 2017 podpořila Nadace Agrofert.

 
KLUB OTEVŘEN

PONDĚLÍ JE VYHRAZENO

POUZE NA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

  Konzultace Klub

Pondělí

6-20 let

12:00-17:00  

Úterý

13-20 let

13:00-15:00 15:00-18:00

Středa

13-20 let

  13:00-18:00

Čtvrtek

6-12 let

  13:00-18:00

Pátek

6-12 let

  12:00-17:00

Kvalita služeb

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.