Kyberkriminalita na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Pro žáky a studentyCertifikovaná primární prevence, probíhající přímo ve třídách.


Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální skupina).


Cílem je zvědomení si hranic virtuálního světa s ohledem na manipulativní zájmy těch, kdo se v něm pohybují, ale také dát prostor, pro vlastní úsudek a uvědomění si, kam až tento způsob komunikace může vést.


Určeno pro první stupeň ZŠ a víceletá gymnázia (později již o prevenci nelze mluvit:)


Rozsah dvě vyučovací hodiny, třídě se bude věnovat dvojice expertů na kyberkriminalitu


Cena 2000,- Kč za program