Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Práva klientůprávo na uplatnění vlastní vůle

 • dbáme na to, aby klienti využívali služeb KC dobrovolně


právo na individuální přístup

 • vycházíme z individuálních potřeb každého člověka, respektujeme a vnímáme jeho jedinečnost


právo na rovný přístup ke službám

 • služby poskytujeme ve stejném rozsahu a kvalitě každému klientovi. Nezáleží na pohlaví, věku, vyznání či sexuální orientaci, ekonomické či sociální situaci uživatele atd.


právo na důvěrnost sdělení

 • utváříme svým přístupem a prostředím podmínky umožňující důvěrná, otevřená a osobní sdělení


právo na ukončení spolupráce bez udání důvodu a bez následků

 • klient může kdykoli schůzku odmítnout nebo spolupráci ukončit, není za to sankcionován a nemá povinnost sdělit důvod


právo na bezplatné užívání služeb

 • poskytujeme služby bez úhrady


právo na anonymitu

 • klient má právo využít službu bez sdělení jména a jiných údajů o sobě


právo nahlížet do vlastní dokumentace

 • klient si na požádání může říct o nahlédnutí do své dokumentace, pracovník to s ním prodiskutuje a v dohodnutém čase mu to umožní


právo na ochranu osobních údajů

 • tyto údaje shromažďujeme pouze pokud je potřeba a s vědomím a souhlasem klienta. Jsou součástí dokumentace klienta, ke které mají přístup pouze pracovníci a jsou umístěny v uzamčené kanceláři. 

právo na podání stížnosti

 • klient si může na cokoli a kohokoli kdykoli stěžovat – podrobný postup a informace jsou umístěny na webu a před vstupem do KC

právo na volbu a změnu klíčového pracovníka

 • klientovi je představen tým pracovníků, ten si může pracovníka vybrat a případně ho i změnit 


právo na informace

 • o principech a filozofii služby, postupech a metodách

 

právo na důstojné zacházení

 • ctíme jedinečnost, osobnost každého, profesionální a lidský přístup ke klientovi je nadřazen osobním zájmům a vztahům pracovníka

 
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:30 - 15:30

ÚTERÝ

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:30 - 15:30


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek