Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Podmínky poskytnutí potravinové a materiální pomociSlužba je určena klientům SASRD Rodinky, kteří nemají dostatek finančních prostředků na nákup potravin či potřeb do domácnosti.

Poskytnutí materiální (MP) a potravinové pomoci (PP) klientům SASRD Rodinky je chápáno jako dobrovolná činnost pracovnic nad rámec jejich povinností.

Na přidělení potravinové či materiální pomoci nemá klient nárok, nemůže ji vyžadovat. Pomoc je možné poskytnout pouze dle aktuálních skladových zásob.

Poskytnutí potravinové a materiální pomoci se řídí těmito zásadami:

  • aby klient mohl obdržet PP nebo MP, musí mít podepsanou smlouvu o poskytování sociální služeb se SASRD Rodinkou a být jejím klientem déle než dva měsíce
  • přidělení PP či MP je podmíněno aktivní spoluprací klienta (plní úkoly, na schůzky chodí včas, je připraven, pokud nemůže, včas se omluví…)
  • pokud se klient bez omluvy nedostaví na dojednanou schůzku či není zastižen doma v rámci domluveného kontaktu, ztrácí nárok na PP či MP minimálně po dobu jednoho měsíce
  • pokud je to možné, klient si pro podporu vždy dojde do kanceláře Rodinky (musí mít vlastní tašku na odnos potravin)
  • rozhodnutí o přidělení PP (potravinové pomoci) a MP (materiální pomoci) závisí pouze na zhodnocení situace rodiny sociální pracovnicí
  • o složení, množství a frekvenci podpory rozhoduje sociální pracovnice podle situace v rodině
  • pracovnice může poskytnout max 1x měsíčně PP a 1x měsíčně MPOtevírací doba

Pondělí          8:00 - 17:00

Úterý              8:00 - 17:00

Středa            8:00 - 17:00

 

Pokud nás nezastihnete v kanceláři, jsme v terénu.

Neváhejte nás kontaktovat.

720 375 646, 723 387 803

rodinka@portusprachatice.cz