Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Poskytované služby


1/ sociálně-právní a finanční poradenství v terénu

-       oblast bydlení – doprovod klientů na jednání s vlastníky bytů, nájemci, pomoc ve vyhledávání nového bydlení, pomoc ve zprostředkování pobytu v Azylovém domě, spolupráce s OSPOD při zajištění bydlení apod.

-       oblast financí – dluhová problematika – jednání s věřiteli, pomoc se sestavením splátkového kalendáře, preventivní opatření proti vzniku dalších dluhů, doprovod do Občanské poradny – v případě oddlužení či podobných informací, rozpočet rodiny – pomoc se sestavením, učení hospodaření s penězi, pomoc s orientací v dávkovém systému, doprovod na Úřad práce, zajištění potřebných sociálních dávek

-     oblast pracovní – pomoc s vyhledáváním pracovních příležitostí, poradenství ohledně základních pracovně-právních vztahů, doprovod k zaměstnavateli a na Úřad práce

2/ výchovné a rodinné poradenství v terénu

--       oblast péče o děti – pomoc se zajištěním bezpečného prostředí pro dítě – eliminace zabránění týrání, trestání, ponechání dítěte bez dozoru, v nevhodné společnosti apod., pomoc se zajištěním lékařské péče pro děti, podpora v zajištění kvalitní výživy pro dítě, edukace ohledně přípravy jídel, vhodnosti pokrmů pro děti atd., podpora v zajištění dostatečné hygieny, oblékání pro děti apod.

 

-       oblast výchovy dětí – pomoc se zajištěním podnětného prostředí pro děti, nácviky komunikace, hry, sociálního chování s dítětem, edukace o vhodné přípravě do školy, učení s dítětem, pomoc rodičům se zvládáním emocí dítěte, učit je nastavovat hranice dětem, být si vědomi základních psychických potřeb dětí apod.

-     oblast partnerských vztahů – poradenství v aktuální problémové situaci – partnerský konflikt, rozchod s partnerem, nový partner v rodině, komunikace mezi partnery, mezigenerační problémy, vztahy s bývalými partnery - často otci dětí apod

3/ případové konference ve spolupráci s OSPOD

-       případové konference ve spolupráci s OSPOD – za přítomnosti externího facilitátora

-       multidisciplinární týmy – setkání zainteresovaných odborníků (možné i bez účasti klienta)

-   rodinné minikonference – za účasti zainteresovaných členů rodiny – často širší rodiny a pracovníka projektu či pracovníka OSPOD
OTEVÍRACÍ DOBA

 

PONDĚLÍ 9:00 - 16:00
ÚTERÝ 9:00 - 16:00

STŘEDA

9:00 - 16:00

ČTVRTEK

9:00 - 12:00

Pozn.: většinu času jsme v terénu, dle domluvených schůzek, v případě že Vám nemůžeme zvednout telefon, zanechte prosím sms zprávu či vzkaz v naší schránce u kanceláře Rodinky (nezapomeňte nám napsat svůj kontakt), ozveme se co nejdříve zpět.