Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Poskytované služby


SASRD Rodinka zajišťuje základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

Vypadá to složitě, ale společně si s tím poradíme.

Pracovně výchovná činnost s dětmi  

  • zapojení do programů pro děti, zapojení dětí do chodu domácnosti

Pracovně výchovná činnost s dospělými 

  • podpora a nácvik rodičovského chování, včetně vedení, hospodaření a udržování domácnosti,  podpora a nácvik jednání na úřadech, školách, školských zařízeních

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

  • podpora kreativity, volnočasových aktivit, sourozeneckých vztahů

Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

  • pomoc při školní přípravě

Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

  • pomoc při volbě volnočasových aktivit a zajištěním financí na ně

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • doprovázení do školy, k lékaři, komunikace s OSPOD a úřady 

Sociálně terapeutické činnosti

  • udržení a rozvoj vztahů s okolím
  • podpora a pomoc s řešením situace

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

  • vyplňování žádostí a úředních formulářů

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

  • rodinné poradenství, prevence výchovných problémů

 

Kontaktujte nás.

Pomůžeme Vám.

Jsme tu pro Vás

 

Poskytování služeb probíhá v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění dle § 65.