Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Poskytované služby


 

SASRD Rodinka zajišťuje základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

·         pracovně výchovná činnost s dětmi

·         pracovně výchovná činnost s dospělými (například podpora a nácvik   rodičovského chování, včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti,   podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách,   školských zařízeních) 

·         nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností   a dovedností dítěte

·         zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

·         zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

·        pomáháme klientovi vhodně interagovat na své okolí a společnost kolem

 

Sociálně terapeutické činnosti:

·         socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení   osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální   začleňování osob

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

·           pomoc při vyřizování běžných záležitostí

·           pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora   při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Otevírací doba

Pondělí          8:00 - 17:00

Úterý             8:00 - 17:00

Středa           8:00 -17:00

Pokud nás nezastihnete v kanceláři, jsme v terénu.

Neváhejte nás kontaktovat.

720 375 646, 606 532 078

rodinka@portusprachatice.cz