Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Poskytované služby


Nabídka služeb

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka

 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se

zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského

chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik

sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom

alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a

dovedností dítěte,

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

kontakt se společenským prostředím je v podstatě jakákoliv aktivita, kdy pomáháme

klientovi vhodně interagovat na své okolí a společnost kolem

 

sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Našich 5+1 „P“

 PODPORUJEME

 POMÁHÁME

 PROVÁZÍME

 PORADÍME

 PLÁNUJEME

 PŘEDCHÁZÍME

 

Potravinová a materiální pomoc

- poskytuje Potravinová banka Jihočeského kraje

- členský příspěvek je hrazen za podpory Nadace Terezy Maxové dětem

 
OTEVÍRACÍ DOBA

Pozor změna provozní doby

od 1. 5. 2018

 

PONDĚLÍ 8:00 - 16:00
STŘEDA 8:00 - 16:00

 Pozn.: většinu času jsme v terénu, dle domluvených schůzek, v případě že Vám nemůžeme zvednout telefon, zanechte prosím sms zprávu či vzkaz v naší schránce u kanceláře Rodinky (nezapomeňte nám napsat svůj kontakt), ozveme se co nejdříve zpět.