Jsme na sociálních sítích

        


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Okruh osobCílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové události řadíme:

 • problémy v rodině (rozpad rodiny, časté stěhování (pobyt v AD), nové vztahy rodičů, nízká životní úroveň rodiny, neplněné základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, vyčlenění z kolektivu, nezaměstnanost, dluhová problematika, problém s uplatněním na trhu práce)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama, úmrtí v rodině)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • problémy se zákonem a společenskými normami (domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, nízká finanční gramotnost, rasismus)
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)
 • mají problémy s dodržováním pravidel, hranic a respektu k autoritám.

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • nemohou se nebo nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volního času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé situace

 
OTEVÍRACÍ DOBA:
  Konzultace Klub

Pondělí

6-20 let

12:00-17:00  

Úterý

6-20 let

13:00-15:00 15:00-18:00

Středa

13-20 let

  13:00-18:00

Čtvrtek

6-12 let

  13:00-18:00

Pátek

6-12 let

  12:00-17:00

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.