Portus na FB

Portus na Youtube


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

O násIdentifikační údaje

Datum zápisu: 18. ledna 2014

Spisová značka: O 340 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Název: Portus Prachatice, o.p.s.

Sídlo: Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Identifikační číslo: 63913381

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb:

 • poskytování sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálního vyloučení
 • poskytování služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinu
 • zajištění, podpora a organizace společenských, volnočasových, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti
 • organizace vzdělávacích kurzů, přednášek, programů, seminářů, konferencí apod. pro odbornou a laickou veřejnost
 • předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
 • spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním společnosti
 • další činnosti a služby podporující poslání společnosti
 • osvětová činnost
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, dalšími obecně prospěšnými organizacemi i jednotlivci a profesními organizacemi odborníků na regionální či krajské úrovni

Doplňková činnost:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Hierarchie organizace