Jsme na sociálních sítích

        


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Modernizace NZDM Klubu I.P.Projekt "Modernizace NZDM Klubu I.P., Portus Prachatice, o.p.s." je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace NZDM Klubu I.P. zřizovaného neziskovou organizací Portus Prachatice, o.p.s. Realizováním projektu chceme zkvalitnit poskytované sociální služby, zamezit sociálnímu vyloučení, podpořit začleňováním dětí v nepříznivé sociální situaci do většinové společnosti. 

Aktivita projektu řeší zatraktivnění a modernizaci NZDM Klubu I.P., který poskytuje odborné sociální služby dětem a mladým dospělým z ORP Prachatice. NZDM Klub I.P. je registrovanou sociální službou dle § 62 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uživatelé služeb NZDM Klubu I.P. se nacházejí v nepříznivých sociálních situacích, se kterými si neumí sami poradit. V Klubu získávají podporu, pomoc, informace a mohou zde smysluplně trávit volný čas. Mezi poskytované služby patří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílem projektu je zkvalitnit poskytované sociální služby, zpřístupnit je většímu množství klientů a předcházet sociálnímu vyloučení. K tomuto cíli dojdeme nakoupením nového vybavení pro NZDM Klub I.P., čímž zatraktivníme využívání služeb NZDM dalším potřebným dětem a mladým dospělým. 

 

Název projektu: Modernizace NZDM Klubu I.P., Portus Prachatice, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007800
OTEVÍRACÍ DOBA:
  Konzultace Klub

Pondělí

6-20 let

12:00-17:00  

Úterý

6-20 let

13:00-15:00 15:00-18:00

Středa

13-20 let

  13:00-18:00

Čtvrtek

6-12 let

  13:00-18:00

Pátek

6-12 let

  12:00-17:00

Certifikát kvality

Zařízení naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork (ČAS), která garantuje jejich kvalitu.

Zařízení úspěšně absolvovalo Rozvojový audit ČAS, platnost do 06/2020.