image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Miroslava Bendová, DiS.Realizátorka a sociální pracovnice SASRD Rodinka

Pracovní motto:

… vlak by měl jet tak pomalu, aby motýli mohli otevřenými okny svobodně lítat dovnitř a ven...

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

 • ISŠ obchodu služeb a podnikání – obor – Management
 • VOŠ sociální a střední pedagogická - obor-Sociální práce

UŽITEČNÉ KURZY

2009 – studijní program – Studium pedagogiky k získání kvalifikace pro výkon povolání vychovatele

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 2005 – 2016 – SaSM-DDM ĆB
 • 2017 – 2018 – MCH – SASRD Sasanka

CO MÁM ZA SEBOU

 • Doučování – od barviček až po „maturu“
 • Volnočasové aktivity – venku, vevnitř, krátce i dlouze :-)
 • Víkendové akce, pobytové akce, příměstské tábory (3 – 26 let)
 • NZDM – jsem „Standard“ - 2x jsme prošli auditem Č.A.S.
 • Terénní práce – volnočas., sociál, komunita 
 • Koordinace praxí, dobrovolníků – nábor, zaškolování, edukace...
 • OPVVV BOS – Bez obav spolu - 
 • Předškolní centrum – adaptace na MŠ 

… a ÚPLNĚ NEJVÍC JSEM „MÁMA“ …Miroslava Bendová, DiS.