Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor


Lektorka

„Existuje-li něco, co chceme změnit u dítěte, zamysleme se nejprve, zda to není něco, co bychom měli změnit u sebe.“ Carl Gustav Jung
…tak se měním a hlavně učím s dětmi navzájem

Vzdělání:

 • (2007 – 2013) Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Obor: Výchova ke zdraví, Učitelství psychologie pro střední školy, učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školy
 • (2003 – 2007) VOŠS a SPgŠ Prachatice, Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pracovní zkušenosti:

 • Cegv Cassiopeia – školení „Spolupráce, teambuilding, cesta k prevenci sociálně patologickým jevů“
 • PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá – vzdělávací program „Základy krizové intervence“
 • Remedium o. s. – kurz „Základní krizová intervence“
 • DO SVĚTA o. s. – „4x4“ Sebezkušenostní zážitkový kurz pro lektory zážitkové pedagogiky
 • Program „Mládež v akci“ - Evropský projekt „Eco Village Action“
 • JCU, Teologická fakulta – program celoživotního vzdělávání - „Rozvoj kritického a tvořivého myšlení“
 • Prázdninová škola Lipnice, z. s. – zážitkový kurz „Mokoša“, mezigenerační setkání žen
 • Erasmus+ - „5 element“ – projekt vzdělávací mobility, sebezkušenost a praxe v Neformálním vzdělávání a Zážitkové pedagogice
 • Účast na III. Krajské konferenci primární prevence rizikového chování, téma „Bezpečný virtuální svět“
 • Portus Prachatice o.p.s. – vzdělávací program „Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa“


Mgr. Štěpánka Bláhová