Kdo nás podporuje


V roce 2018 nás podpořili níže uvedení donátoři. Díky jejich pomoci Vám můžeme naše služby poskytovat zdarma. Děkujeme!


      

  Jihočeský kraj - dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb

 

Podporakladní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006:

  1. sociálně terapeutické činnosti (individuální, párové, rodinné či skupinové)
  2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Nadační fond J&T- dotační řízení pomoc v nouzi

 

Podpora projektu "JÁ JSEM TU TAKY"- podporovaná setkávání.

  • podporovaná setkávání dětí a rodičů (jiné blízké osoby)
  • podpora obnovení narušených vazeb z důvodu rozpadu rodiny 

 

 

Dotační program - Včasná pomoc dětem

 

Podpora projektu "DĚTEM NAPROTI"

  • přímá práce s dětmi (krizová intervence, poradenství, terapie)
  • rozšíření služeb o odpolední hodiny
  • poradenství a pomoc při řešení problémů souvisejících s kyberkriminalitou
  • poskytnutí online komunikace přes WhatsApp. Messenger,  Viber aj. 
  • pořádání besed na školách na téma krize
  • destigmatizační a propagační kampaň za aktivní účasti dětí a studentů

 

Město Prachatice- individuální dotace pro sociální služby

 
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek