Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Kdo nás podporuje


      

 

 

Jihočeský kraj - dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb

Podporakladních činností dle zákona o sociálních službách č. 108/2006:

  1. sociálně terapeutické činnosti (individuální, párové, rodinné či skupinové)
  2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jihočeský kraj- dotační řízení podpory prevence kriminality v Jihočeském kraji

Podpora projektu Chytni se v „síti“

  1. Terapeuticko- poradenské a technické řešení konkrétních případů kyberkriminality klientů na Prachaticku.
  2. Informovanost v oblasti kyberkriminality pro cílovou skupinu děti a učitelé II. stupně základních škol na Prachaticku.

Jihočeský kraj- dotační řízení podpora rodinné politiky

Podpora projektu Krizové centrum dětem

Podpora práce s ohroženými dětmi (psychologická a terapeutická práce s dtmi ohroženými nebo trpícími psychikými obtížemi a rizikovým chováním)

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotační řízení v oblasti podpora rodiny

Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí:

  1. psychosociánlí aktivity pro děti, dospělé a celé rodiny - motivační trénink, poradenství, terapie
  2. podpora a účast na případových a rodinných konferecích, multidisciplinárních týmech
  3. podporovaná setkávání dětí a rodičů /či jiné osoby blízké/, mezi kterými došlo k narušení vazeb z důvodu rozpadu rodiny

 

Nadační fond J&T- dotační řízení pomoc v nouzi

Podpora projektu "JÁ JSEM TU TAKY"- podporovaná setkávání.

realizace podporovaných setkávání dětí a rodičů /či jiné osoby blízké/, mezi kterými došlo k narušení vazeb z důvodu rozpadu rodiny.

Město Prachatice- individuální dotace pro sociální služby

Podpora města na provoz Krizového centra pro rok 2017

 

Dotační program- Včasná pomoc dětem

Podpora projektu "DĚTEM NAPROTI"

Projekt je zaměřen na přímou práci s dětmi (krizová intervence,poradenství, terapie)

1. rozšíření služeb krizové pomoci pro děti a mládež,

2. nabídnutí poradenství (terapii) a pomoc při řešení jakýchkoliv promblémů (krize) mimo jiné v souvislosti s kyberkriminalitou

3. nově poskytnutí online komunikaci přes různé komunikační platformy (whats up, messenger, instagram aj.)

4. poskytnutí besedy na školách na téma krize a konzultací přímo ve škole

5. organizace tzv. destigmatizační a propagační kampaně za aktivní účasti dětí a studentů
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:30 - 15:30

ÚTERÝ

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:30 - 15:30


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek